Polskie Radio przyznało Złote Mikrofony 2022

Fot. Polskie Radio/YT

Edyta Poźniak, Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Majchrzak, Joanna Grotkowska oraz Maciej Jastrzębski to laureaci Złotych Mikrofonów 2022, najważniejszych nagród Polskiego Radia. Honorowymi Złotymi Mikrofonami wyróżniono Marcina Kusego i Krzysztofa Świątka.

Uroczysta gala wręczenia nagród nazywanych „radiowymi Oscarami”, odbyła się we wtorek, 18 kwietnia.  Laureatów wybrała Kapituła Złotego Mikrofonu w składzie: Hanna Dołęgowska (przewodnicząca), Róża Światczyńska, Paweł Sztompke, Anna Juśkiewicz, Andrzej Brzoska, Dorota Truszczak oraz Wiesław Szala.

Poniżej lista nagrodzonych.

Edyta Poźniak, dyrektor – redaktor naczelna Polskiego Radia Kierowców, zastępca dyrektora – redaktora naczelnego Programu Pierwszego Polskiego Radia, otrzymała Złoty Mikrofon „za  oryginalne, wyróżniające się formą, profesjonalizmem, wrażliwością dziennikarską cykle radiowe na temat najnowszej historii Polski oraz za unikatową, dźwiękową i wizualną dokumentację losów Polonii rozsianej po całym świecie, która wzbogaca zasoby archiwum Polskiego Radia”.

Agnieszka Łukasiewicz, realizator dźwięku z Biura Technologii odebrała Złoty Mikrofon „za wybitną znajomość warsztatu, błyskotliwość, szybkość reakcji, ogromną wiedzę muzyczną i realizatorską, stwarzanie komfortu pracy; cechy, które ją czynią wyjątkowym współtwórcą programów radiowych”.

Justyna Majchrzak z radiowej Czwórki została nagrodzona „za pełne zaangażowania kreatywne podejście do tworzenia cykli językowych, audycji dziecięcych i historycznych promujących historię oraz perły z archiwum Polskiego Radia, za wybitną kulturę radiową i nieoceniony wkład w pracę z młodymi dziennikarzami”.

Macieja Jastrzębskiego z Informacyjnej Agencji Radiowej uhonorowano „za wyróżniający go profesjonalizm, dociekliwość i dziennikarską inicjatywę, za wybitną znajomość tematyki wschodniej oraz zgromadzenie bezcennego dźwiękowego archiwum dotyczącego historii Polski”.

Joannę Grotkowską z Programu 2 Polskiego Radia uhonorowano „za niestrudzoną i atrakcyjną w formie popularyzację muzyki współczesnej na antenie Polskiego Radia oraz za kulturę antenową, piękną polszczyznę i radiową erudycję we wszystkich uprawianych formach”.

Prezes Polskiego Radia, Agnieszka Kamińska przyznała dwa Honorowe Złote Mikrofony, otrzymali je: Marcin Kusy, dyrektor – redaktor naczelny Programu Pierwszego Polskiego Radia „za doskonałą znajomość muzyki i rynku muzycznego, ponadstandardową umiejętność nawiązania kontaktu ze słuchaczami, dowcip, błyskotliwość antenową i profesjonalizm. Osobowość muzyczna i medialna, doskonale odnajdujący się jako prowadzący imprezy i festiwale” oraz Krzysztof Świątek, dyrektor – redaktor naczelny Polskiego Radia 24 „za profesjonalizm, wszechstronność, obiektywizm, doskonałe wyczucie dziennikarskie i publicystyczne, perfekcyjne przygotowanie do każdej z rozmów.”

Złoty Mikrofon to szczególna nagroda Polskiego Radia przyznawana Mistrzom przez Mistrzów za zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze. Kandydaci wybierani są z różnych ważnych obszarów twórczości radiowej, m.in. teatru, muzyki, literatury, reportażu, publicystyki oraz realizacji dźwięku. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku.

Honorowy Złoty Mikrofon przyznawany jest okazjonalnie od 2002 roku przez zarząd Polskiego Radia osobowościom radiowym – pracownikom i współpracownikom Polskiego Radia – za wybitne zasługi dla radia publicznego.

opr. jka, źródło: Polskie Radio