Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 2022

Ruszyła kolejna edycja konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2022. Jury ponownie przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 25 000 euro. Prace zgłaszać można w  kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia, „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Po dwóch latach ogłaszania wyników konkursu w Internecie zwycięzców i zwyciężczynie nagrodzimy ponownie w trakcie gali na żywo 9 czerwca 2022 r. w dwumieście Görlitz-Zgorzelec. Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbędą 9 i 10 czerwca 2022 r. w Görlitz-Zgorzelcu.

 

Zgłaszane prace powinny wspierać integrację w ramach Unii Europejskiej. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, jury jednak szczególnie chętnie wyróżnia prace z odniesieniem do bieżących spraw kraju sąsiada. Także artykuły i audycje dotyczące trudnej polsko-niemieckiej historii mają szansę na nagrodę. Organizatorzy przypominają o możliwości zgłaszania nieograniczonej liczby prac przez dziennikarzy i dziennikarki, wydawnictwa, redakcje i nadawców. Termin składania prac w konkursie mija 30 stycznia 2022 roku.

 

Ogłaszając konkurs gospodarz tegorocznej edycji premier Wolnego Państwa Saksonii Michael Kretschmer podkreśla: „Pandemia COVID-19 ogranicza nasze kontakty i życie społeczne już od prawie dwóch lat. W tym trudnym i wymagającym czasie media po obu stronach granicy mają niezwykle ważne zadanie: rzetelnie, otwarcie  i zgodnie z prawdą informować o sytuacji w Polsce i Niemczech. Dzięki temu możemy coraz lepiej rozumieć kraj sąsiada i budować wzajemne zaufanie. Ogromne znaczenie integracji na pograniczu podkreśla też nagroda specjalna ufundowana przez Saksonię. Nagroda w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” honoruje materiały dziennikarzy i dziennikarek z sześciu regionów przygranicznych, które dokumentują codzienne problemy pogranicza dotykające mieszkańców po obu stronach granicy”.

 

Premier Saksonii zaprasza wszystkich dziennikarzy i dziennikarki z Polski i Niemiec do zgłaszania swoich najlepszych prac we wszystkich pięciu kategoriach konkursu mającego za sobą długoletnią tradycję. „Już teraz cieszę się na galę przyznania Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 9 czerwca przyszłego roku i zapraszam Państwa do dwumiasta Görlitz-Zgorzelec”.

 

Fundatorami Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2022 są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius oraz trzy polskie województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie i trzy niemieckie kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia. Nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu” funduje Wolne Państwo Saksonia.

 

Prace można składać przez internetowy system rejestracji.

 

Kryteria oceny prac we wszystkich kategoriach, dokumenty zgłoszeniowe oraz inne sposoby zgłoszeń prac dostępne są na stronie Nagrody.

 

Kontakt w sprawie prac w języku polskim:

 

Małgorzata Gmiter

koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 338 62 60
E-Mail: [email protected]

 

Kontakt w sprawie prac w języku niemieckim:

Frieda Pirnbaum

Büro des Deutsch-Polnischen Journalistenpreises

Tadeusz-Mazowiecki

Sächsische Staatskanzlei

Archivstraße 1, 01097 Dresden
Tel.: +49 176 24067549

E-Mail: [email protected]