Powstał obywatelski projekt nowelizacji Prawa Prasowego

Reduta Dobrego Imienia przygotowała obywatelski  projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe. Zakłada on m.in. szybsze rozpatrywania przez sądy spraw dotyczących sprostowań, a także likwidację art. 212 Kodeksu Karnego.

 

„Przemiany, które nastąpiły w mediach w ciągu ostatnich 30 lat zbiegły się z niekorzystnymi zjawiskami, które nie spotkały się do tej pory z dostateczną reakcją ustawodawcy. Najważniejsze z nich to fake newsy, medialne kampanie typu „character assassination”, czyli nagonki medialne skierowane przeciwko poszczególnym osobom, oraz podawanie nieprawdziwych informacji, których ostatecznym efektem jest deprecjacja wizerunku Polski” – napisali w uzasadnieniu autorzy projektu nowelizacji.

 

Przepisy, których wprowadzenie proponuje Reduta Dobrego Imienia, zakładają m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły reagować na nieprawdziwe informacje dotyczące całego społeczeństwa, narodu.

 

Przyspieszony ma być też czas rozpoznania przez redaktora naczelnego wniosku o sprostowanie i konieczność umieszczenie sprostowania w terminie 24 godzin od daty doręczenia. Nowelizacja wprowadza możliwość przekazywania sprostowań w formie hybrydowej tj. oryginał sprostowania przesyłany będzie drogą tradycyjną, ale skan podpisanego dokumentu sprostowania wraz z dowodem nadania będzie przesyłany drogą cyfrową na adres e-mail właściwej redakcji.

 

Proponowane przez RDI zmiany zakładają również wprowadzenie przepisów przyśpieszających czas rozpoznawania sprawy dotyczących sprostowań przez sąd. Cały proces o nakazanie opublikowania sprostowania – od momentu wpłynięcia pozwu do sądu do momentu wydania wyroku – ma być przeprowadzony w terminie 48 godzin w sądzie pierwszej instancji oraz w terminie 24 godzin w sądzie drugiej instancji.

 

W projekcie znalazł się także zapis zanoszący art. 212 kk, na mocy którego obecnie za zniesławienie grozi nawet kara więzienia. Przepis ten często jest wykorzystywany do pozywania dziennikarzy, o jego likwidację od lat zabiega środowisko dziennikarskie, m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

 

„Od tego jest instytucja sprostowania, żeby opisywane osoby poinformowały opinię publiczną o swoim punkcie widzenia, by sprawę można było obejrzeć ze wszystkich stron. Poza tym każdy ma prawo dochodzenia swojego dobrego imienia na drodze cywilnej i żądać zadośćuczynienia za zniesławienie. Więzienie powinno grozić bandytom, a nie dziennikarzom za to, że wykonują swoją pracę” – powiedział w rozmowie z PAP Maciej Świrski, prezes RDI, tłumacząc pomysł wprowadzenia do projektu nowelizacji zniesienia art. 212 k.k.

 

jka, źródło: Reduta Dobrego Imienia