Pożegnaliśmy redaktora Mirosława Rowickiego

We wtorek, 21 lipca na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie odbył się pogrzeb Mirosława Rowickiego, redaktora naczelnego i założyciela „Kuriera Galicyjskiego” we Lwowie, inicjatora wielu projektów na rzecz dobrych relacji między Polską a Ukrainą.

 

Prezydent RP, Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie redaktora Rowickiego jednym z najwyższych odznaczeńKrzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał syn zmarłego, Marcin Rowicki.

 

Pogrzeb miał charakter państwowy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele najwyższych władz RP, instytucji państwowych i pozarządowych oraz liczne grono przyjaciół. Obecny był również Andrij Deszczycia, Ambasador Ukrainy w Polsce.

 

Nie zabrakło przybyłej z ostatnim pożegnaniem delegacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Zarządu oddziału SDP w Rzeszowie, do którego należy lwowski klub dziennikarzy, oraz „Forum Dziennikarzy”, pisma w którym ukazał się ostatni wywiad z Mirosławem Rowickim.

 

Zebrani na cmentarzu przyjaciele, przedstawiciele instytucji wspierających „Kuriera Galicyjskiego” oraz pozostałe projekty, deklarowali utrzymanie wszystkich inicjatyw, będących dziełem tego niezwykłego redaktora. Osoby z otoczenia Mirosława Rowickiego uważają, że byłby to najpiękniejszy gest wobec zmarłego kolegi i najlepsza forma podziękowania za jego wielki wkład w kulturę Polski i Ukrainy.

 

 

Poniżej publikujemy list Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy

 

 

Szanowni Bliscy Zmarłego!

Szanowni Państwo!

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Pana Redaktora Mirosława Rowickiego. Żegnamy dziś wspaniałego człowieka, żarliwego patriotę, zasłużonego działacza „Solidarności”, który z oddaniem walczył o wolną Polskę. Żegnamy jednocześnie wybitną postać ukraińskiego życia publicznego, osobę pełną energii, pasji i dobrej woli, która uczyniła ogromnie wiele dla środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie oraz dla budowania dialogu, partnerstwa i bliskości między naszymi narodami. Odprowadzając Pana Redaktora w Jego ostatnią drogę jednoczymy się – Polacy i Ukraińcy – w poczuciu wspólnej straty i w poczuciu wspólnej wdzięczności za dary Jego aktywnego życia.

 

Zapamiętamy Zmarłego jako człowieka licznych zaangażowań i licznych zasług, który w ostatnich kilkunastu latach poświęcił się przede wszystkim niezmiernie wartościowej misji społecznej prowadzonej na Ukrainie. Będąc założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym „Kuriera Galicyjskiego” – największej polskiej gazety na Ukrainie dostępnej w wersji elektronicznej, radiowej i telewizyjnej – oraz inicjatorem i wydawcą jedynego w tym kraju pisma dla dzieci w języku polskim „Polak Mały”, Mirosław Rowicki wybitnie przyczynił się do integracji i rozwoju polskiej społeczności.

 

Był On także niestrudzonym orędownikiem polsko-ukraińskiego zbliżenia. Wytrwale upowszechniał w społecznej świadomości potrzebę dialogu, pamięć o wspólnej historii i znaczenie wspólnych wyzwań dotyczących teraźniejszości i przyszłości. Mam nadzieję, że tak znakomite przedsięwzięcia, jak zainicjowana przez śp. Pana Redaktora działalność Klubu Galicyjskiego czy coroczne konferencje w Jaremczu, służące budowaniu polsko-ukraińskiego porozumienia, będą z powodzeniem kontynuowane.

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oddaję hołd wspaniałym dokonaniom Zmarłego. W uznaniu Jego znamienitych zasług postanowiłem nadać pośmiertnie śp. Panu Redaktorowi Mirosławowi Rowickiemu jedno z najwyższych naszych odznaczeń państwowych – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Winstrol or stanozolol info: Life-threatening peliosis hepatis and hepatic abnormalities including hepatic neoplasms and hepatocellular carcinomas have occurred following prolonged therapy with high doses of anabolic steroids. Tumor regression did not occur in all cases following medication withdrawal. Cholestatic hepatitis, jaundice, and abnormal liver function tests occur at relatively low doses. Read more about winstrol and stanozolol here!

 

Wdzięczna Ojczyzna nigdy nie zapomni Jego poświęcenia, pracy i dorobku. Wszystkim Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego pamięci!

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

 

 

 

 

Fot. Bogdan Krawczyk