Protest CMWP SDP przeciwko skazaniu red. Tomasza Sakiewicza za obronę red. Michała Rachonia

Foto: screen ekranu niezależna.pl , autor zdjęcia B. Kalich

CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko skazaniu red. Tomasza Sakiewicza za słowa wypowiedziane na antenie TVP INFO w obronie zaatakowanego przez polityków Koalicji Obywatelskiej dziennikarza red. Michała Rachonia. Skazanie to narusza zasadę wolności słowa opartej na prawie dziennikarzy do komentowania i opisywania rzeczywistości i pomija istotny  elementy  tej sprawy, jakim jest rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa red. Michała Rachonia po groźbach wypowiedzianych pod jego adresem przez  polityków opozycji, w tym posła Andrzeja Rozenka.  Skazanie red. Tomasza Sakiewicza  za słowa wypowiadane w programie publicystycznym  czyli za profesjonalne wykonywanie swojego zawodu  w ocenie CMWP SDP wywiera przy tym tzw. efekt mrożący czyli  zniechęca innych  dziennikarzy do podejmowania trudnej i złożonej problematyki politycznej.  Kierowanie pozwu do sądu przeciwko dziennikarzowi, który ma odwagę stawiać publicznie pytania i podnosić wątpliwości, jakie przynajmniej u części obywateli wywołują działania polityków np. opozycji służy w istocie tłumieniu wymiany poglądów i opinii na ważne społeczne tematy, co stanowi niezbędny element społeczeństwa demokratycznego i jest fundamentem demokracji.  Skutkuje to niszczeniem wolnej debaty i godzi w jeden z fundamentów porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest wolność słowa. W ocenie CMWP SDP słowa wypowiedziane przez red. Tomasza Sakiewicza mieściły się w granicach krytyki prasowej. 

CMWP SDP przypomina, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice. Natomiast w myśl artykułu 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

Po przeanalizowaniu sytuacji z 19 września b.r. przed budynkiem Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców 7 w Warszawie w czasie konferencji prasowej  Donalda Tuska CMWP SDP złożyło zawiadomienie do Prokuratury  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego  na używaniu przemocy i gróźb bezprawnych w celu zmuszenia dziennikarza do zaniechania interwencji prasowej oraz utrudnianiu i tłumieniu krytyki prasowej.

27 września Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał naczelnemu „Gazety Polskiej” Tomaszowi Sakiewiczowi sprostowanie słów o zachowaniu Andrzeja Rozenka z Koalicji Obywatelskiej wobec Michała Rachonia z TVP Info, jakie miało miejsce 19  września b.r.   Orzeczenie, wydane w trybie wyborczym, jest nieprawomocne.  Poseł Andrzej Rozenek pozwał red. Tomasza Sakiewicza za jego słowa wypowiedziane w TVP Info . Wg Sądu w czasie zdarzenia 19 września b.r  poseł PO Andrzej Rozenek mówił do red.  Michała Rachonia (w ocenie CMWP SDP  krzyczał – przyp.  JH) :  „Zajrzyjcie mu w twarz, jaki potwór. Ile masz mieszkań kupionych na wynajem chłopczyku, ile tych mieszkań, sześć czy siedem? A wiesz, że mamy adresy tych mieszkań”. Do tych m.in. słów odniósł się red. Tomasz Sakiewicz. Jego słowa cytuje  m.in. portal wirtualnemedia.pl . Red. Tomasz Sakiewicz powiedział : „To jest próba zastraszenia, próba tłumienia krytyki prasowej. Prokuratura ma obowiązek ścigać z urzędu te przestępstwa i myślę, że pan Rozenek zostanie zatrzymany wkrótce, bo jest to niebezpieczny bandyta polityczny, który grozi dziennikarzom mówiąc przecież ten tekst: +wiemy, gdzie mieszkasz+, czy +wiemy gdzie jest twoja rodzina, gdzie twoje dzieci, gdzie twoja żona+. To jest zachowanie mafii”. „W ocenie sądu po zestawieniu tych dwóch wypowiedzi, Andrzeja Rozneka przed budynkiem TVP oraz  red. Tomasza Sakiewicza ” to wypowiedź Sakiewicza można określić jako nieprawdziwą, bowiem (…) Rozenek takich słów, jak przytoczył Sakiewicz, nie wypowiedział” – zaznaczył sędzia Tadeusz Bulanda, co czytamy w relacji portalu wirtualne media.pl . Sędzia dodał także, że wypowiedzi Andrzeja Rozenka dotyczyły mieszkań na wynajem i nie były równoznaczne z frazą: „wiemy, gdzie mieszkasz”. W związku z tym red. Tomasz Sakiewicz ma wygłosić sprostowanie w TVP Info.  Tomasz Sakiewicz zapowiada złożenie odwołania od decyzji Sądu.

CMWP SDP zapowiada dalszy monitoring tej sprawy oraz deklaruje gotowość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dziennikarzowi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

dr Jolanta Hajdasz , dyrektor CMWP SDP 

Warszawa 28 września 2023

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close