Przewodniczący KRRiT wszczął postępowanie w sprawie reportażu „Franciszkańska 3”

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie o ukaranie spółki TVN S.A. w związku z reportażem  „Franciszkańska 3”, wyemitowanym 6 marca 2023 roku o godz. 20.35, w TVN 24, w cyklu „Czarno na białym”.

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej KRRiT, w ocenie przewodniczącego tego organu emisja reportażu „Franciszkańska 3” mogła stanowić naruszenie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Czytamy w nich: „Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym” oraz „Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”.

Reportaż Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3” usiłował dowieść, iż kard. Karol Wojtyła, w czasach kiedy był metropolitą krakowskim, tuszował pedofilię wśród księży. Materiał ten spotkał się z miażdżącą krytyką m.in. historyków zajmujących się analizą metod działań SB wobec duchownych. Także Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wyrażając stanowczy protest i oburzenie przeciwko działaniom mającym  na celu szkalowanie pamięci świętego Jana Pawła II, zwrócił uwagę, że autora reportażu „cechuje brak warsztatu historycznego i całkowity brak krytycyzmu wobec źródeł wytworzonych przez komunistyczną SB”.

opr. jka, źródło: KRRiT