Radio Wnet przeciwko składce od reklam

Projekt ustawy, w myśl której media miałyby płacić składkę od przychodów reklamowych, „może w istotny sposób pogorszyć wyniki ekonomiczne i spowolnić rozwój mediów oraz doprowadzić do dalszej degradacji zawodu dziennikarza” – stwierdził w oświadczeniu prezes i redaktor naczelny Radia Wnet Krzysztof Skowroński.

 

W środę cześć mediów prywatnych protestowało przeciwko planom Ministerstwa Finansów wprowadzenia składki od przychodów reklamowych (pisaliśmy o tym TUTAJ). Stanowisko w tej sprawie zajęło również Radio Wnet, opublikowało je na swojej stronie internetowej. W oświadczeniu, podpisanym przez szefa rozgłośni Krzysztofa Skowrońskiego, czytamy:

 

„Jesteśmy przeciwni projektowi ustawy o dodatkowych przychodach NFZ i NFOZ oraz utworzeniu nowego funduszu.

 

Projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia i Narodowego  Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów może w istotny sposób pogorszyć wyniki ekonomiczne i spowolnić rozwój mediów oraz doprowadzić do dalszej degradacji zawodu dziennikarza i obniżenia poziomu debaty publicznej w Polsce. Dlatego jesteśmy przeciwni rozwiązaniom proponowanym w wyżej wymienionej ustawie.”

 

opr. jka, źródło: Radio Wnet