SDP kontynuuje i rozwija projekt Stop Fake Pl

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich realizuje od początku kwietnia 2019 projekt „Stop Fake Pl – skuteczne narzędzie blokujące próby skłócania Polaków z sąsiadami na Wschodzie”. To już trzeci z kolei rok, w którym zespół dziennikarzy, publicystów i ekspertów z Polski i Ukrainy codziennie analizuje i demaskuje mechanizmy i fałszywe informacje rosyjskiej propagandy. W tym roku zakres projektu został poszerzony o obszary tematyczne powiązane z relacjami polsko-białoruskimi. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”.

Na polskiej wersji strony stopfake.org, a także na profilach Stop Fake Pl w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), można dziś znaleźć po polsku informacje o nieprawdziwych treściach pojawiających się w mediach, głównie rosyjskich, zwłaszcza dotyczących relacji polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich. Dzięki rozwinięciu na portalu stopfake.org rosyjsko i anglojęzycznego komponentu poświęconego sprawom Polski, materiały demaskujące manipulację i propagandę w tym obszarze, trafiają do środowisk opiniotwórczych nie tylko w Polsce i na Ukrainie, ale również w innych krajach. Wśród osób obserwujących profile Stop Fake Pl w mediach społecznościowych, znaleźć można zarówno dziennikarzy, jak i polityków, w tym również z Europy Zachodniej. To najlepszy dowód na to, że Stop Fake Pl zaistniał na forum międzynarodowym jako wiarygodne miejsce weryfikowania informacji i dementowania fake newsów.

W ramach projektu powstają również matreriały dźwiękowe, głównie wywiady i korespondencje, które zamieszczane będą również na stronie SDP. Materiały te mogą być udostępniane dla innych mediów w krajach objętych projektem.

W ramach projektu rozbudowywana jest platforma współpracy pomiędzy polskimi, ukraińskimi, białoruskimi i rosyjskimi dziennikarzami i ekspertami. W jej skład wchodzi obecnie ponad 70 dziennikarzy i ekspertów. Grupa jest stale aktywna. W ramach jej funkcjonowania poszczególne osoby mają możliwość wskazywania materiałów budzących ich wątpliwości, zawierających fałszywe informacje.