Siedem kanałów tematycznych TVP do likwidacji

Fot. Wikipedia

Według projektu Karty Powinności na lata 2025 – 2029, który likwidator Telewizji Polskiej Daniel Gorgosz przesłał do Krajowej Rady Radiofonii Telewizji, z oferty TVP ma zniknąć 7 kanałów tematycznych, m.in. TVP Historia, TVP Nauka i TVP Kobieta.

Obecna Karta Powinności telewizji publicznej obowiązuje do końca 2024 r. Teraz rozpoczął się proces ustalania nowego dokumentu na kolejne lata, który obejmuje m.in. konsultacje społeczne. Ostatecznie Kartę zaakceptować musi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W projekcie dokumentu, który likwidator Telewizji Polskiej Daniel Gorgosz, przesłał do przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, zalazł się zapis proponujący „zmniejszenie liczby programów wyspecjalizowanych o siedem kanałów, poprzez konsolidację trzech z nich (Historia, Nauka, Dokument) w jeden program (TVP Wiedza), powstały z przekształcenia TVP Historia i uzupełnienia jego oferty o elementy dotychczasowych programów TVP Dokument i TVP Nauka, a także likwidację kolejnych pięciu programów: Kultura2, Historia2, ABC2, Kobieta, Alfa”.

Jako uzasadnienie podano trwającą w TVP restrukturyzację, „w ramach której celowe jest zaniechanie działalności nierentownej, a jednocześnie nieprzynoszącej znacznej wartości publicznej”.

Likwidator TVP powołuje się na niezadawalające wyniki oglądalności kanałów, które mają zniknąć z oferty telewizji publicznej.

„Program TVP Kobieta, który obejmuje szeroką ofertę dla widowni kobiecej, osiągnął  w 2023 r. udział 0,34%, a w 2022 r. – 0,32%. Wydaje się więc, że oferta dla kobiet może być w dostatecznym stopniu zapewniona na pozostałych antenach TVP oraz w usługach innych niż programy” – czytamy w projekcie Karty Powinności.

„Konsolidacja programów TVP Historia, TVP Dokument i TVP Nauka, uzasadniona jest także stosunkowo niskimi udziałami tych programów, tj. Dokument – 0,22% w 2023 r., Nauka – O,17% w 2023 r„ Jednocześnie widać, że udział programu TVP Historia, który jest wyższy, zmniejsza się (0,63% w 2022 r.; 0,52% w 2023 r.; 0,47% – 01-04.2024 r.). co może wynikać w części z ‘konkurencji’ Dokumentu i Nauki. W tej sytuacji proponuje się skonsolidowanie tych trzech programów wyspecjalizowanych w ramach programu TVP Wiedza. powstałego z przekształcenia TVP Historia, przy uzupełnieniu jego oferty o elementy z dotychczasowych programów TVP Dokument i TVP Nauka” – napisano w dokumencie.

opr. jka, źródło: KRRiT