Składka od reklam – znane są szczegóły projektu ustawy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, w myśl której media będą musiały płacić składkę od przychodów reklamowych. Uzyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii. W przyszłym roku wpływy z tego tytułu mogą wynieść nawet 800 mln zł.

 

Projekt Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przewiduje on pozyskanie dodatkowych środków, które posłużą zapobieganiu skutkom pandemii COVID-19, a ich źródłem będą składki od reklamy w mediach tradycyjnych oraz internecie.

 

Jak pisze na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów podobne rozwiązania prawne funkcjonują m.in. we Francji, w Austrii, w Grecji i na Węgrzech.

 

„Wysokość składki w Polsce nie będzie odbiegać od poziomu stosowanego w innych krajach naszego regionu (w Czechach i na Węgrzech) i będzie uzależniona od reklamowanego towaru, rodzaju medium oraz wielkości nadawcy. Wyższymi stawkami objęte zostaną przychody z reklam towarów szkodliwych dla zdrowia, w szczególności napojów słodzonych, ale także od suplementów diety” – czytamy.

 

W projekcie ustawy zapisano, że obowiązek zapłaty składki z tytułu reklamy konwencjonalnej powstaje z chwilą osiągnięcia przychodów w wysokości:

 

1 000 000 zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym;

 

15 000 000 zł z tytułu zamieszczania reklamy w prasie – i dotyczy przychodów powyżej tej kwoty.

 

W przypadku, gdy źródłem przychodów jest reklama w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku składki wynoszą:

 

7,5% podstawy obliczenia składki  – w części, w jakiej podstawa ta nieprzekracza kwoty 50 000 000 zł;

 

10 % nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł  – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

 

W przypadku, gdy źródłem przychodów będzie reklama towarów kwalifikowanych, czyli produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, napojów słodzonych,  w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, stawki składki wyniosą:

 

10% podstawy obliczenia składki  – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;

 

15% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

 

Mniejsza składka będzie obowiązywała za reklamę w prasie. Wyniesie ona:

 

2% podstawy obliczenia składki  – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;

 

6% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.

 

W przypadku przychodu z reklam towarów kwalifikowanych w prasie składka wyniesie:

 

4% podstawy obliczenia składki  – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;

 

12% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.

 

Składka z tytułu reklamy internetowej dotyczyć będzie tylko tzw. gigantów cyfrowych, których globalne przychody przekroczyły 750 000 000 euro, a w Polsce wyniosły 5 000 000 euro. Wyniesie ona 5 proc.

 

Szacuje się, że wpływy ze składki od reklam w 2022 roku mogą wynieść około 800 mln zł. 50% przychodu z nowej opłaty otrzyma Narodowy Fundusz Zdrowia, 35% trafi do Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, a 15% do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

 

Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, część składki, która trafi do FWKiDNwOM zostanie spożytkowana „na kreację i produkcję nowoczesnych projektów medialnych, w tym budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych (m.in. audycji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych); realizację projektów służących analizie treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych; promowanie dziedzictwa narodowego, dorobku kulturalnego i sportowego; wspieranie badań na temat mediów; podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach cyfrowych, a także wspieranie rozwoju radiofonii i kinematografii”.

 

opr. jka, źródło: Ministerstwo Finansów