Stowarzyszenie Gazet Lokalnych apeluje do premiera o dotowanie prasy lokalnej

Fot. Pixabay

Wydawcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o wprowadzenie dotacji na rozwój prasy lokalnej w Polsce.

„Prasa lokalna stanowi fundament demokracji na poziomie samorządów gminnych, czy powiatowych. Jest podstawowym źródłem informacji dla swoich czytelników, sprawuje funkcje strażnicze wobec działań władz i organizacji publicznych, promuje wydarzenia społeczne, sportowe, kulturalne, integruje lokalną społeczność wobec wspólnych przedsięwzięć” – czytamy w apelu SGL.

Jego autorzy podkreśli także, że prasa lokalna pełni ważną rolę kulturotwórczą, a dla wielu mieszkańców miast i wsi jej lektura to jedyny kontakt ze słowem drukowanym.

Wydawcy lokalni zwrócili uwagę na problemy z jakimi borykają się w ostatnim czasie.

„Różne przyczyny, nawarstwiające się od lat, jak spadek czytelnictwa, w tym prasy papierowej, czy przeniesienie budżetów reklamowych do internetu, sprawia, że wydawanie prasy, zwłaszcza lokalnej, tej o mniejszych nakładach, jest niemałym wyzwaniem dla małych, często rodzinnych firm. Mimo tego z determinacją wypełniają one swą misję, pełnioną z myślą o swych czytelnikach i o rozwoju lokalnych środowisk” – zauważyli.

Apelując do władz państwa o wprowadzenie dotacji na rozwój prasy lokalnej, wydawcy przypomnieli, że rozwiązania takie stosują różne kraje Unii Europejskiej, m.in. Austria, Dania, Francja, Szwecja i Włochy.

„Rozwój prasy lokalnej leży nie tylko w interesie jej wydawców, dziennikarzy, pracowników mediów, ale w interesie całych lokalnych środowisk. Czas, by polskie państwo wsparło działania i misję prasy lokalnej – napisano w apelu SGL.

opr. jka, źródło: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych