Styczniowe posiedzenie Zarządu Głównego SDP

Zarząd Główny SDP, w czwartek, 20 stycznia zebrał się na pierwszym w 2022 roku posiedzeniu. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. 

Na początki omówiono sprawy bieżące, m.in. zmianę layoutu portalu sdp.pl. Następnie prezes SDP Krzysztof Skowroński podsumował projekty zrealizowane przez stowarzyszenie w minionym roku oraz przedstawił koncepcję wniosków złożonych na 2022 rok.

Zarząd przychylił się do prośby Fundacji Solidarności Dziennikarskiej o wyrażeniu zgody na bezpłatne korzystanie z lokalu nr 12 w Domu Dziennikarza do końca roku.

Na wniosek Oddziału Dolnośląskiego SDP o sfinansowanie nagrody w Konkursie Dziennikarskim im. R. Lazarowicza przyznano na ten cel 3000 zł

ZG pozytywnie rozpatrzył również wnioski Oddziału Pomorza i Kujaw oraz Oddziału w Katowicach o wypłatę z Funduszu Oddziałów. Przyznano kwoty zgodnie z regulaminem.

Wniosek Oddziału Warmińsko-Mazurskiego o sfinansowanie nagrody głównej w Konkursie im. S. Pieniężnego (5000 zł) oraz sfinansowanie nagrody w Konkursie na Rysunek Prasowy (3000 zł) zostanie zaś rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu ZG.

Hanna Budzisz, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego przedstawiła sprawy tego oddziału, m.in. poinformował o pomyśle powołania Klubu Historycznego.

Zarząd odrzucił wniosek Oddziału Warszawskiego, który chciał przywrócenia zwyczaju wydawania legitymacji członkowskich przez OW, a nie przez Biuro Zarządu Głównego. Zmiany te wprowadzono regulaminem, który obowiązuje od 10 czerwca.

Kolejne posiedzenie ZG SDP odbędzie się 17 lutego. Ze względu na rosnąca liczbę zakażeń koronawirusem przeprowadzone zostanie w formule online.