Stypendia Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w konkursie. Jego celem  jest finansowe wsparcie dziennikarzy i dziennikarek, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.  

 

O stypendium, które wynosi do 2500 Euro, mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) z Polski lub Niemiec.  Zaproszenie FWPN kierowane jest do osób, które przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe), fotoreportaże, a także książki dotyczące:

 

  • nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;
  • funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
  • codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;
  • ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej.

 

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

 

Wniosek o przyznanie stypendium, sporządzony w języku polskim lub niemieckim, powinien zawierać:
– CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
– koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
– plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
– plan kosztów

 

Należy go przesłać do 4 maja 2021 r.  w formie elektronicznej na adres: [email protected].

 

opr. jka, źródło: FWPN