Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego

SDP rozpoczyna realizację projektu „Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego – wizyta studyjna i stypendia dla dziennikarzy ukraińskich”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwiema organizacjami ukraińskimi: Narodowym Związkiem Dziennikarzy Ukrainy i Niezależnym Związkiem Zawodowym Mediów Ukrainy, z którymi SDP blisko współpracuje od 3 lat.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego na Ukrainie poprzez zapoznanie dziennikarzy ukraińskich z najlepszymi praktykami i standardami dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego w Polsce oraz przez stworzenie dziennikarzom ukraińskim warunków do pracy nad wybranym tematem dzięki ufundowanym dla nich dwumiesięcznym stypendiom, które otrzymają po powrocie z wizyty studyjnej do Ukrainy.

 

Ukraińscy partnerzy już rozpoczęli nabór uczestników do udziału w projekcie. Spośród kandydatów wyłoniona zostanie grupa 6 dziennikarzy, którzy we wrześniu przyjadą na tygodniową wizytę studyjną do Polski.

 

Dziennikarze, którzy wezmą udział w projekcie przekażą swoje doświadczenia z wizyty studyjnej w Polsce studentom dziennikarstwa w Ukrainie w czasie warsztatów, które poprowadzą w wybranych szkłach wyższych, m.in. w Akademii Mohylańskiej w Kijowie, Akademii Ostrogskiej w Równem, uniwersytetach we Lwowie i Charkowie.

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.