Debata Dziennikarzy – Media jako służba publiczna

Dziennikarze z całego świata o roli swojego zawodu

 

„Media jako służba publiczna” – to temat międzynarodowej konferencji dziennikarskiej zorganizowanej przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej wraz z International Communications Forum (ICF) i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej.

 

W dniach 11 – 12 czerwca w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie gościli dziennikarze m. in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, RPA, Libanu, Ukrainy, Rosji. Wraz z polskimi kolegami rozmawiali o mediach w Polsce i na świecie. W programie konferencji było siedem paneli dyskusyjnych, m.in. na temat godności mediów i dziennikarstwa oraz sytuacji mediów w Polsce.

Zapobieganie wywoływaniu napięć w relacji Polski z sąsiadami StopFake Pl

SDP kontynuuje realizację projektu Stop Fake Pl

 

SDP kontynuuje realizację działań związanych z przeciwdziałaniem propagandzie i manipulacji. Celem tegorocznego projektu pod tytułem Zapobieganie wywoływaniu napięć w relacji Polski z sąsiadami – StopFake Pl  jest rozwinięcie i efektywne wykorzystanie mechanizmu przeciwdziałania propagandzie, manipulacji i dezinformacji (szczególnie w odniesieniu do relacji polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich) i zapobieganie wywoływaniu napięć w relacji Polski z sąsiadami.

 

W ramach projektu powstaje seria materiałów dziennikarskich (analizy, wywiady, artykuły) demaskujących manipulacje i fake newsy. Materiały będą sukcesywnie publikowane na stronie stopfake.org i w mediach społecznościowych StopFake Pl (na FBTT). Wyprodukowane zostaną spoty informacyjne oraz audycje radiowe, które będą zamieszczone w internecie. Odbiorcami projektu są środowiska opiniotwórcze, głównie na Ukrainie, w Rosji i w Polsce oraz innych krajach (część materiałów będzie dostępna również w języku angielskim). Projekt będzie realizowany przez zespół dziennikarzy, publicystów, ekspertów z Polski i Ukrainy, którzy posiadają najwyższe kompetencje i wieloletnie doświadczenie w prezentowanych zagadnieniach.

Dziennikarze mówią o Polsce – dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich rozpoczyna realizację projektu „Dziennikarze mówią o Polsce – dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi”, którego celem jest promocja Polski wśród dziennikarzy zagranicznych i odbiorców zagranicznych mediów. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2017 r.

 

W ramach projektu odbędzie się szereg spotkań za granicą. Polscy dziennikarze będą rozmawiać z dziennikarzami zagranicznymi w Brukseli, Berlinie, Londynie, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze. W każdym spotkaniu uczestniczyć będzie 3-5 dziennikarzy polskich i co najmniej tylu samo dziennikarzy zagranicznych. Ponadto 5 dziennikarzy polskich spotka się z niezależnymi dziennikarzami z St. Petersburga. Spotkanie odbędzie się w ramach forum polsko-rosyjskiego dialogu dziennikarskiego „Budowanie mostów – dialog dziennikarzy” organizowanego corocznie od 2015 roku przez Instytut Polski w St. Petersburgu, Stowarzyszenie Dziennikarzy St. Petersburga i SDP.

 

W listopadzie 2017 roku zorganizowana zostanie w Warszawie międzynarodowa konferencja na temat mediów w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Tematem konferencji będzie kwestia tworzenia wspólnego projektu medialnego dla krajów grupy V4, a także aktualne wyzwania związane z dezinformacją w mediach, autocenzurą dziennikarzy, bańką informacyjną.

 

Dzięki realizacji projektu powstanie 7 raportów miesięcznych z monitoringu mediów zagranicznych. Ponadto dziennikarze polscy tworzyć będą materiały dziennikarskie dla zagranicznych mediów.

 

SDP zaprosiło do udziału w projekcie 30 wybitnych dziennikarzy polskich: redaktorów naczelnych, kierowników i dziennikarzy działów zagranicznych, korespondentów zagranicznych i dziennikarzy o ugruntowanej pozycji w środowisku.

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

Stop Fake – skuteczne przeciwdziałanie propagandzie i manipulacji

SDP rozpoczęło realizację projektu „Stop Fake – skuteczne przeciwdziałanie propagandzie i manipulacji”. Celem projektu jest przeciwdziałanie dezinformacji oraz budowanie nowej formuły współpracy międzynarodowej środowisk dziennikarskich i eksperckich. W projekcie zostaną wykorzystane sprawdzone działania demaskowania mechanizmów manipulacji realizowane na Ukrainie pod nazwą Stop Fake.org oraz nowa inicjatywa, którą będzie Polski Klub Prasowy w Kijowie. Projekt jest stworzony i będzie realizowany przez zespół dziennikarzy, publicystów, ekspertów z Polski i Ukrainy, którzy posiadają kompetencje i wieloletnie doświadczenie w prezentowanych zagadnieniach. W ramach projektu powstanie szereg materiałów dziennikarskich poświęconych relacjom Polski z Ukrainą i Rosją. Uruchomiona została również polska wersja strony stopfake.org.

Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego 2016

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich realizuje projekt „Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego 2016”, którego celem jest podniesienie poziomu i jakości dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego na Ukrainie. Podczas tygodniowej wizyty studyjnej, która rozpocznie się już 22 października, dziennikarze ukraińscy zapoznają się z najlepszymi praktykami i standardami dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego w Polsce. Będą mieli również możliwość pracy nad wybranym przez siebie tematem.

 

Za rekrutację uczestników projektu odpowiedzialny był ukraiński związek dziennikarzy, partner w projekcie. Do udziału w tegorocznej edycji szkoły dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego zgłosiło się 25 dziennikarzy ukraińskich. Wszystkie wymagane dokumenty, w tym deklarację publikacji materiału, który powstanie w ramach projektu, dostarczyło 19 z nich. Specjalna komisja, w skład której ze strony polskiej weszła pani Jadwiga Chmielowska, skarbnik zarządu SDP, wyłoniła sześciu uczestników projektu. Są to:

 

Tetiana Biskub, Narodowa Telekompania Ukrainy, regionalny oddział wołyński, (філія НТКУ), Łuck

 

Viacheslav Golovchenko, strona „Tydzień regionu”(сайт „Губернская неделя”), Mikołajów

 

Oleksandr Khorolskyi, Agencja Informacyjna „Ukraińskie wiadomości” (ІА „Українські новини”), Kijów

 

Yuliia Kostiuk, portal „Nasze pieniądze”(„Наші гроші”), Lwów

 

Irina Marushkina, Agencja Informacyjna „Warianti” (ІА „Варіанти”), Lwów

 

Olena Shapoval, portal „Infomost” (сайт „Інфоміст”), Czerkasy

 

Dziennikarze biorący udział w projekcie przekażą swoje doświadczenia z wizyty studyjnej w Polsce studentom dziennikarstwa na Ukrainie w czasie warsztatów, które poprowadzą w wybranych szkłach wyższych, m.in. w Akademii Mohylańskiej w Kijowie, Akademii Ostrogskiej w Równem, uniwersytetach we Lwowie i Odessie.

 

Projekt „Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego 2016” jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Narodowym Związkiem Dziennikarzy Ukrainy.

Centrum Produkcji Medialnej

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, wspólnie z ukraińskim partnerem – niezależną organizacją pozarządową Telekritika, rozpoczyna realizację projektu „Centrum Produkcji Medialnej”. Projekt został wysoko oceniony przez Komisję Grantową Fundacji Solidarności Międzynarodowej i uzyskał znaczące dofinansowanie z Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji prowadzonego przez tę fundację.

 

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i obiektywnej informacji o sytuacji w Donbasie. Centrum Produkcji Medialnej umożliwi ukraińskim dziennikarzom telewizyjnym i prasowym realizację korespondencji, reportaży i artykułów ze wschodniej części kraju, ze strefy operacji antyterrorystcznej. Materiały wyprodukowane w Centrum Produkcji Medialnej będą rozpowszechniane w lokalnych mediach ukraińskich, a także w talk-show nadawanym na żywo przez 24 lokalne kanały telewizji państwowej. Talk-show, w którym omawiane będą głównie problemy społeczne i gospodarcze, będzie również dostępny offline na stronach internetowych Telekritiki.

 

Na portalu SDP będą zamieszczane informacje o postępach w realizacji projektu.

Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego

SDP rozpoczyna realizację projektu „Szkoła dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego – wizyta studyjna i stypendia dla dziennikarzy ukraińskich”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwiema organizacjami ukraińskimi: Narodowym Związkiem Dziennikarzy Ukrainy i Niezależnym Związkiem Zawodowym Mediów Ukrainy, z którymi SDP blisko współpracuje od 3 lat.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego na Ukrainie poprzez zapoznanie dziennikarzy ukraińskich z najlepszymi praktykami i standardami dziennikarstwa interwencyjnego i śledczego w Polsce oraz przez stworzenie dziennikarzom ukraińskim warunków do pracy nad wybranym tematem dzięki ufundowanym dla nich dwumiesięcznym stypendiom, które otrzymają po powrocie z wizyty studyjnej do Ukrainy.

 

Ukraińscy partnerzy już rozpoczęli nabór uczestników do udziału w projekcie. Spośród kandydatów wyłoniona zostanie grupa 6 dziennikarzy, którzy we wrześniu przyjadą na tygodniową wizytę studyjną do Polski.

 

Dziennikarze, którzy wezmą udział w projekcie przekażą swoje doświadczenia z wizyty studyjnej w Polsce studentom dziennikarstwa w Ukrainie w czasie warsztatów, które poprowadzą w wybranych szkłach wyższych, m.in. w Akademii Mohylańskiej w Kijowie, Akademii Ostrogskiej w Równem, uniwersytetach we Lwowie i Charkowie.

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Zarządzanie mediami – nowe wyzwanie dla ukraińskich dziennikarzy

SDP w partnerstwie z Narodowym Związkiem Dziennikarzy Ukrainy i Niezależnym Związkiem Zawodowym Mediów Ukrainy zorganizowało w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2015 roku we Lwowie szkolenie dla przedstawicieli ukraińskich mediów.

 

Szkolenie dotyczyło metod pozyskiwania funduszy na rozwój mediów i zarządzania systemem finansowania. Uczestnicy zapoznali się również z narzędziami networkingu i crowdfundingu.

 

Do udziału w szkoleniu partnerzy ukraińscy wytypowali 16 osób. Byli to dyrektorzy regionalnych stacji telewizyjnych, redaktorzy gazet lokalnych i portali internetowych pochodzący z różnych rejonów Ukrainy. Wśród uczestników znaleźli się również dziennikarze z Donbasu pracujący obecnie w Kijowie i Lwowie.

 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywali wiedzę w zakresie tworzenia długofalowych programów rozwoju niezależnych mediów oraz metod pozyskiwania środków finansowych na ich realizację. Wszyscy mają zagwarantowaną możliwość konsultacji z trenerami przez miesiąc po zakończonym szkoleniu, w trakcie tworzenia własnych projektów i pisania własnych wniosków.

 

Ukraińskie organizacje dziennikarskie od dawna prowadzą prace nad przeprowadzeniem reformy medialnej, polegającej na sprywatyzowaniu części mediów i upublicznieniu telewizji państwowej. Zabiegają o to, aby powstały wolne media i aby były to media dostępne dla wszystkich obywateli, ze wschodu i zachodu, z miast i z prowincji.

 

Obecnie media są finansowane albo z budżetu państwa albo przez oligarchów, którzy są właścicielami wielu prywatnych stacji telewizyjnych. Ta finansowa zależność ma fatalny wpływ na dostęp obywateli do niezależnej informacji, co z kolei negatywnie wpływa na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, którego istotą jest kontrola władzy przez obywateli. Możliwość znalezienia finansowani a z innych źródeł, w tym zagranicznych, z instytucji i fundacji wspierających demokratyczne przemiany jest teraz dla ukraińskich mediów szczególnie ważna. Najprawdopodobniej w tym roku wejdą w życie ustawy otwierające drogę do prywatyzacji mediów. Stąd zainteresowanie szkoleniem wśród redakcji, które będą tym zmianom wkrótce podlegały, było bardzo duże.

 

Szkolenie zostało sfinansowane w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie”-RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.