Zarządzanie mediami – nowe wyzwanie dla ukraińskich dziennikarzy

SDP w partnerstwie z Narodowym Związkiem Dziennikarzy Ukrainy i Niezależnym Związkiem Zawodowym Mediów Ukrainy zorganizowało w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2015 roku we Lwowie szkolenie dla przedstawicieli ukraińskich mediów.

 

Szkolenie dotyczyło metod pozyskiwania funduszy na rozwój mediów i zarządzania systemem finansowania. Uczestnicy zapoznali się również z narzędziami networkingu i crowdfundingu.

 

Do udziału w szkoleniu partnerzy ukraińscy wytypowali 16 osób. Byli to dyrektorzy regionalnych stacji telewizyjnych, redaktorzy gazet lokalnych i portali internetowych pochodzący z różnych rejonów Ukrainy. Wśród uczestników znaleźli się również dziennikarze z Donbasu pracujący obecnie w Kijowie i Lwowie.

 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywali wiedzę w zakresie tworzenia długofalowych programów rozwoju niezależnych mediów oraz metod pozyskiwania środków finansowych na ich realizację. Wszyscy mają zagwarantowaną możliwość konsultacji z trenerami przez miesiąc po zakończonym szkoleniu, w trakcie tworzenia własnych projektów i pisania własnych wniosków.

 

Ukraińskie organizacje dziennikarskie od dawna prowadzą prace nad przeprowadzeniem reformy medialnej, polegającej na sprywatyzowaniu części mediów i upublicznieniu telewizji państwowej. Zabiegają o to, aby powstały wolne media i aby były to media dostępne dla wszystkich obywateli, ze wschodu i zachodu, z miast i z prowincji.

 

Obecnie media są finansowane albo z budżetu państwa albo przez oligarchów, którzy są właścicielami wielu prywatnych stacji telewizyjnych. Ta finansowa zależność ma fatalny wpływ na dostęp obywateli do niezależnej informacji, co z kolei negatywnie wpływa na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, którego istotą jest kontrola władzy przez obywateli. Możliwość znalezienia finansowani a z innych źródeł, w tym zagranicznych, z instytucji i fundacji wspierających demokratyczne przemiany jest teraz dla ukraińskich mediów szczególnie ważna. Najprawdopodobniej w tym roku wejdą w życie ustawy otwierające drogę do prywatyzacji mediów. Stąd zainteresowanie szkoleniem wśród redakcji, które będą tym zmianom wkrótce podlegały, było bardzo duże.

 

Szkolenie zostało sfinansowane w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie”-RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.