Dziennikarze mówią o Polsce – dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich rozpoczyna realizację projektu „Dziennikarze mówią o Polsce – dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi”, którego celem jest promocja Polski wśród dziennikarzy zagranicznych i odbiorców zagranicznych mediów. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2017 r.

 

W ramach projektu odbędzie się szereg spotkań za granicą. Polscy dziennikarze będą rozmawiać z dziennikarzami zagranicznymi w Brukseli, Berlinie, Londynie, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze. W każdym spotkaniu uczestniczyć będzie 3-5 dziennikarzy polskich i co najmniej tylu samo dziennikarzy zagranicznych. Ponadto 5 dziennikarzy polskich spotka się z niezależnymi dziennikarzami z St. Petersburga. Spotkanie odbędzie się w ramach forum polsko-rosyjskiego dialogu dziennikarskiego „Budowanie mostów – dialog dziennikarzy” organizowanego corocznie od 2015 roku przez Instytut Polski w St. Petersburgu, Stowarzyszenie Dziennikarzy St. Petersburga i SDP.

 

W listopadzie 2017 roku zorganizowana zostanie w Warszawie międzynarodowa konferencja na temat mediów w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Tematem konferencji będzie kwestia tworzenia wspólnego projektu medialnego dla krajów grupy V4, a także aktualne wyzwania związane z dezinformacją w mediach, autocenzurą dziennikarzy, bańką informacyjną.

 

Dzięki realizacji projektu powstanie 7 raportów miesięcznych z monitoringu mediów zagranicznych. Ponadto dziennikarze polscy tworzyć będą materiały dziennikarskie dla zagranicznych mediów.

 

SDP zaprosiło do udziału w projekcie 30 wybitnych dziennikarzy polskich: redaktorów naczelnych, kierowników i dziennikarzy działów zagranicznych, korespondentów zagranicznych i dziennikarzy o ugruntowanej pozycji w środowisku.

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.