Nowa unijna strategia transformacji cyfrowej

Komisja Europejska przedstawiła w opublikowanym 19 lutego raporcie „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” plan transformacji cyfrowej na najbliższe pięć lat. Europejska strategia w zakresie danych ma przyczyniać się do rozwoju w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), ale rozwój ten ma być ukierunkowany na człowieka. Priorytety tej strategii to:

 

  1. Technologia dla ludzirozwój kompetencji cyfrowych i edukacja, rozwój technologii, która ma rzeczywiście zmieniać życie obywateli.

 

  1. Uczciwa i konkurencyjna gospodarka cyfrowa – zapewnienie uczciwej i konkurencyjnej gospodarki, w tym analiza przepisów dotyczących konkurencji, z uwzględnieniem wpływu platform internetowych na gospodarkę opartą na danych.

 

  1. Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo – stworzenie godnego zaufania i przejrzystego środowiska, w którym obywatele mają możliwość działania i interakcji, a także kontroli nad danymi, które udostępniają zarówno w internecie, jak i poza nim.

 

„Dziś przedstawiamy nasze ambicje w zakresie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy. Obejmują one wszystko od bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez infrastrukturę krytyczną, edukację cyfrową i kompetencje w tym zakresie, po demokrację i media.  Chcę, żeby cyfrowa Europa odzwierciedlała wszystko, co jest najlepsze w Europie: otwartość, uczciwość, różnorodność, demokrację i zaufanie” – powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

 

Nowa strategia zaproponowana przez KE uwzględnia media w dwóch programach. Plan Działania w Dziedzinie Mediów i Sektora Audiowizualnego ma wspierać transformację cyfrową w sektorze mediów, powstawanie treści wysokiej jakości i pluralizm mediów. Z kolei Plan Działania w Dziedzinie Demokracji Europejskiej ma przynieść zwiększenie pluralizmu mediów. Oba plany działania mają być przedstawione w ostatnim kwartale bieżącego roku.

 

W świecie, w którym debata publiczna obywa się w internecie, godne zaufania „wysokiej jakości” dziennikarstwo ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa. Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) z zadowoleniem przyjęła fakt, że sektor mediów jest jednym z priorytetowych sektorów dla KE. I choć docenia inicjatywę Komisji na rzecz poprawy warunków pracy pracowników platform, nalega by do drugiego priorytetu „Uczciwa i konkurencyjna gospodarka cyfrowa” włączyć również freelancerów i małe cyfrowe startupy.

 

Strategia w zakresie danych oraz biała księga dotycząca sztucznej inteligencji (AI) są obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. Komisja Europejska czeka na uwagi do 19 maja 2020. Po ich przeanalizowaniu podejmie dalsze działania w celu wsparcia rozwoju gospodarki opartej na danych wiarygodnej sztucznej inteligencji.

 

Photo credit: Camilo Jiménez / Unsplash