Stars4Media – nowy program wymiany międzynarodowej

Program wymiany i szkoleń dla „wschodzących gwiazd” mediów, w ramach którego młodzi dziennikarze i pracownicy mediów mogą wyjechać na 4 – 12 tygodni do pracy w zagranicznej redakcji w wybranym kraju UE. Celem wymiany jest przyspieszenie procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w mediach oraz zwiększenie współpracy transgranicznej pomiędzy dziennikarzami i redakcjami.

 

W programie mogą wziąć udział dziennikarze zatrudnieni w mediach przez 2-10 lat oraz freelancerzy (dla freelancerów przewidziano 10% z całkowitej puli miejsc) będący obywatelami kraju należącego do UE. Osoby zainteresowane udziałem powinny mieć pomysł na wykorzystanie programu wymiany w następujących obszarach :

dziennikarstwo rozwiązań (constructive journalism),

weryfikacja informacji (fact-checking),

dziennikarstwo oparte na danych (data-journalism),

sztuczna inteligencja,

temat własny.

 

Nabór do programu zostanie uruchomiony 20.12.2019. Termin nadsyłania zgłoszeń 20.01.2020.

 

Jury preselekcyjne złożone z 20 ekspertów wyłoni krótką listę 120 kandydatów do 1.02.2020. Ostateczna selekcja uczestników połączona z doborem partnerów wymiany, będzie miała miejsce w dniach 3-6.03.2020, podczas spotkania kandydatów w Brukseli. W programie wymiany weźmie udział 100 osób z 40 redakcji.

 

Wymiana rozpocznie się w drugiej połowie marca 2020. W ramach programu refundowane będą koszty podróży i utrzymania oraz ewentualnych szkoleń do wysokości 6 tys. EUR. W ramach programu refundowane będzie 80% kosztów, pozostałe 20% ponoszą redakcje.

 

Więcej informacji o programie oraz link, pod którym przyjmowane będą zgłoszenia można znaleźć tutaj.

 

Program wymiany realizowany jest w ramach projektu wdrażanego przez Wolny Uniwersytet w Brukseli (VUB), Fundację EURACTIV, Światowe Stowarzyszenie Wydawców Prasy WAN-IFRA, Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ) i współfinansowanego przez Unię Europejską.