Ukonstytuował się Zarząd Główny SDP

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego SDP, które odbyło się w czwartek, 4 listopada, wybrano nowych wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika. Swoje prezydium powołała też Główna Komisja Rewizyjna.

 

Wiceprezesami Zarządu Głównego SDP zostali: Jolanta Hajdasz i Mariusz Pilis, sekretarzem generalnym Hubert Bekrycht, a skarbnikiem Aleksandra Tabaczyńska.

 

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Janusza Wikowskiego, wiceprzewodniczący będzie Zbigniew Natkański, a sekretarzem Małgorzata Cebulska.