UOKiK o decyzji sądu wstrzymującej przejęcie Polska Press przez Orlen

Sąd w sposób nieuprawniony przyjął, że złożenie odwołania od decyzji automatycznie powinno skutkować koniecznością jej wstrzymania. To niepokojący precedens, który może godzić w prawa przedsiębiorców – stwierdził prezes UOKiK Tomasz Chróstny  w swoim stanowisku po decyzji sądu wstrzymującej przejęcie Polska Press przez PKN Orlen.

 

W poniedziałek Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poinformował, że 8 kwietnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku ze złożonym przez niego wnioskiem, wydał postanowienie o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK wydającej zgodę na przejęcie przez PKN Orlen Polska Press (pisaliśmy o tym TUTAJ).

 

We wtorek swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

„Sąd, wydając postanowienie, nie odnosił się do merytorycznych zagadnień w zakresie tego, czy decyzja została wydana zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i w oparciu o przewidziane prawem kryteria” – czytamy w nim.

 

Podkreślono, że postanowienie sądu dotyczy wyłącznie kwestii możliwości „zawieszenia” wykonywania decyzji do czasu rozstrzygnięcia wniesionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich odwołania.

 

Dalej UOKiK informuje, że swoje stanowisko i akta sprawy przekazał do sądu 7 kwietnia.

 

„Chronologia zdarzeń wskazuje, że sąd wydając przedmiotowe postanowienie, mógł nie zapoznać się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz z aktami sprawy zgromadzonymi w toku postępowania administracyjnego. Zarówno opisane powyżej wydarzenia jak i treść uzasadnienia wskazują, że sąd na etapie wydawania postanowienia o zastosowaniu bardzo poważnego środka tymczasowego nie podjął się oceny merytorycznych przesłanek wstrzymania decyzji, w tym braku potencjalnych skutków dla konkurencji. Podobnie nie zweryfikowano tego, czy zastosowanie środka tymczasowego jest uzasadnione podnoszonymi przez RPO argumentami” – napisano w komunikacie UOKiK.

 

Tomasz Chróstny ocenił, iż  „sąd w sposób nieuprawniony przyjął, że złożenie odwołania od decyzji automatycznie powinno skutkować koniecznością jej wstrzymania. Automatyczne wstrzymywanie zgód koncentracyjnych, gdy wątpliwości co do zasadności decyzji nie znajdują solidnych podstaw, jest niepokojącym precedensem, który niewątpliwie może godzić w prawa przedsiębiorców.”

 

Dodał, że urząd analizuje dalsze kroki prawne, w tym możliwość wzruszenia postanowienia sądu, oraz zamierza złożyć do sądu wniosek o przyspieszenie rozstrzygnięcia odwołania RPO od wydanej decyzji.

 

„Odwołanie w głównej mierze podnosi zarzut nieuwzględnienia przez Prezesa UOKiK pozaustawowych przesłanek wydania zgody, których analiza pozostaje poza kompetencją organu ochrony konkurencji. Tym bardziej zaskakuje wydanie środka tymczasowego tak dalece ingerującego w prawa przedsiębiorców bez nawet pobieżnej analizy prawnej tego zagadnienia” – podkreślił prezes UOKiK.

 

opr. jka, źródło: UOKiK