W Agorze będą zwolnienia grupowe

Fot. Wikipedia

Zarząd Agory podjął uchwałę o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i rozpoczęciu konsultacji ze związkami zawodowymi w tej sprawie. Pracę może stracić nawet 190 osób z obszarów prasa cyfrowa, drukowana i interent.

Zwolnienia mają się odbyć od 5 lutego do 31 marca 2024 roku. Jak podano w komunikacie giełdowym, przyczyną redukcji zatrudnienia w obszarach prasa cyfrowa i drukowana „są czynniki rynkowe wynikające ze stałego trendu spadkowego sprzedaży prasy drukowanej związanego z odpływem czytelników do innych kanałów komunikacji”. W obszarze intenetu zaś powodem zwolnień „jest wyraźne pogorszenie przychodów ze sprzedaży reklam w modelu open market oraz wzrost pozycji platform globalnych.”

opr. jka, źródło: Agora