Webinar dla dziennikarzy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na webinar dla dziennikarzy: „Informowanie w mediach o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci. Aspekty prawne i komunikacyjne”, który odbędzie się w czwartek 18 lutego w godzinach 18 – 20. 

 

Spotkanie poprowadzą specjalistki z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Marta Skierkowska, psycholożka, ekspertka w zakresie profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, oraz Katarzyna Katana, radca prawny, ekspertka w zakresie prawnej ochrony dzieci pokrzywdzonych przemocą.

 

Podczas webinaru poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 

Jak wyważyć dobra osobiste pokrzywdzonych dzieci oraz sprawców;

Jak rzetelnie informować o problemie, nie narażając się przy tym na odpowiedzialność cywilną i karną;

Jakich zmian w dostępie do akt sądowych możemy się spodziewać;

Jak konstruować przekazy o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci;

Jakich pojęć używać, aby precyzyjnie opisać ten problem i nie wzmacniać stereotypów;

Jakie dobre praktyki dziennikarskie warto stosować.

 

Link do zapisów jest TUTAJ.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

opr. jka, źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę