Zasady obecności dziennikarzy przy granicą z Białorusią

Straż Graniczna opublikowała zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią.

 

Możemy w nich przeczytać, że za organizację wizyt dziennikarzy odpowiada Straż Graniczna, a redakcje które chcą skorzystać z takiej możliwości muszą wysłać zgłoszenie na adres: [email protected]. Powinno ono zawierać:  imię i nazwisko, PESEL (w przypadku braku informacje o obywatelstwie i nr paszportu), numer telefonu kontaktowego, zaświadczenie z redakcji o współpracy, proponowany termin i miejsce (placówka SG) odbycia wizyty, zgodę na procedurę weryfikacji, oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w wizycie.

 

Jak zaznaczono zgodę na udział dziennikarzy w wizycie wydaje komendant miejscowej jednostki Straży Granicznej.

 

Jednorazowo w wizycie może wziąć udział nie więcej niż jeden dziennikarz lub fotoreporter z danej redakcji/grupy medialnej, w przypadku ekip telewizyjnych wizytę może odbywać dziennikarz z operatorem. Podkreślono, że warunkiem uczestniczenia w wizycie jest odbycie szkolenia organizowanego bezpośrednio przed jej rozpoczęciem, a każdy dziennikarz musi posiadać i nosić kamizelkę z napisem „PRESS”.

 

W zasadach obecności dziennikarzy napisano również, że Straż Graniczna ustala termin trwania wizyty oraz szczegóły trasy, jaką przemieszczają się uczestnicy wizyty w pasie granicznym – biorąc pod uwagę sytuację na granicy i bezpieczeństwo uczestników.

 

opr. jka, źródło: Strazgraniczna.pl