Zbigniew Ziobro zaskarżył do SN wyrok skazujący dziennikarzy „Wprost”

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku skazującego dziennikarzy tygodnika „Wprost” za pomówienie Kamila Durczoka, byłego redaktora naczelnego „Faktów” TVN – poinformował portal tvp.info.

 

Chodzi o sprawę z art. 212 kk jaką Durczok w 2015 roku wytoczył czworgu dziennikarzom tygodnika „Wprost”: Sylwestrowi Latkowskiemu, Michałowi Majewskiemu, Marcinowi Dzierżanowskiemu i Oldze Wasilewskiej. Powodem były artykuły, w których zarzucano ówczesnemu naczelnemu „Faktów” TVN  molestowanie seksualne współpracownic i mobbing.

Sąd pierwszej instancji w 2019 roku skazał dziennikarzy na karę grzywny. Wyrok potrzymał  Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

Portal tvp.info ustalił, że prokurator generalny wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

„Argumentuje, że materiały sprawy wskazują, iż dziennikarze dochowali należytej staranności i rzetelności. Wielokrotnie i na różne sposoby weryfikowali twierdzenia dziennikarki, która miała paść ofiarą molestowania seksualnego, a o niestosownych wypowiedziach o seksualnym podtekście, które kierował pod jej adresem redaktor naczelny, mówili też przed sądem świadkowie. Ponadto autorzy publikacji – zgodnie z wymogami prawa prasowego – próbowali zweryfikować informacje u samego zainteresowanego, ale przerwał on telefoniczną rozmowę i nie odpowiedział na wiadomość e-mail” – poinformowała prokuratura portal tvp.info.

 

opr. jka, źródło: tvp.info