Żegnamy JACKA WEGNERA (1940-2022)

18 lipca zmarł po ciężkiej chorobie jeden z naszych Seniorów, członek SDP od 1969 roku, aktywny uczestnik wielu Zjazdów, wybierany do różnych gremiów,   w latach 2008 – 2014 Rzecznik Dyscyplinarny ZG SDP. W ostatnich latach czytaliśmy jego artykuły w „Forum dziennikarzy”.   

Był absolwentem dziennikarstwa i polonistyki na UW. Wszechstronny  w pracy dziennikarskiej (od ,,reporterki miejskiej” po publicystykę  kulturalną i społeczno-polityczną). Współpracował przed 1980 m.in. z ,,Kurierem Polskim” , ,,Głosem Pracy”,,, Expresem Wieczornym”  ,,Współczesnością” , ,,Kulturą”, ,,Więzią”, ,,Kameną”  i in. , publikował też w czasopismach bezdebitowych i ,,drugiego obiegu”  (m.in. w ,,Kulturze” paryskiej, ,,Opinii” i innych). Aktywny  w opozycji antykomunistycznej, związany z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROBCiO),  współtworzył redakcję ,,U progu”.

Od stanu wojennego przez cztery lata  – taksówkarz warszawski (refleksje w jego  książce „Taksówkarskie epitafium” ).

W latach 1990-2007 (do emerytury) w Instytucie Dziennikarstwa UW,  prowadził m.in. zajęcia z podstaw warsztatu dziennikarskiego i public relations (PR);  2001-2007   prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przy Instytucie Dziennikarstwa UW. Publikował w ,,Rzeczpospolitej”, ,,Tygodniku Solidarność”, ,,Kurierze Polskim” i innych.

Był autorem eseistycznych książek –  historyczno-literackich i historyczno-politycznych  m.in.: „Konwicki czarodziej polskiego losu”,  „Rzeczpospolita. Duma i wstyd”, „Biesy sarmackie, Sternicy. Opowieść o dziesięciu przywódcach PPR i PZPR….”(dwa wydania), „Bez świadków obrony. Historia Jerzego i Ryszarda Kowalczyków”, „Zamach na Lenina. Krótka  historia  <Ruchu>” ,  „Reporter. Wspomnienia <Figuranta>”.

Zanim zawładnęła nim choroba –  towarzyski, dowcipny, zawsze chętny by pomóc, podwieźć, porozmawiać,   zagrać w brydża, dyskutować na tematy polityczne i historyczne – sprzeciwiając się często obiegowym, sztampowym sądom.  Pozostanie taki w naszej pamięci.

Naszej drogiej  Koleżance  Annie  Malinowskiej- Wegner  (przewodniczącej Klubu ,,Akapit”)  przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia!  

Pogrzeb odbędzie się w Katowicach, a w Warszawie pożegnamy naszego Kolegę na Mszy Św. w kościele Św. Krzyża 29.08.2022r. o godz. 18:00.