Zwolnienia grupowe w Agorze. Pracę mogą stracić 84 osoby

Fot. Wikipedia

Spółka Agora (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”) poinformowała w komunikacie giełdowym o rozpoczęciu procedury konsultacji ze związkami zawodowymi i radą pracowników w sprawie zwolnień grupowych. 

Zwolnionych, w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2022 roku, może zostać do 84 pracowników zatrudnionych w Agorze.

Jak podano, przyczyną redukcji zatrudnienia „jest dążenie Spółki do podniesienia efektywności procesów funkcjonujących w Spółce oraz redukcja kosztów działalności. Z uwagi na czynniki ekonomiczno-finansowe tj. kryzys gospodarczy wywołany przez konflikt w Ukrainie, skutkujący m.in. wzrostem cen papieru oraz z uwagi na niekorzystne prognozy dotyczące rozwoju gospodarki w najbliższych kwartałach wymagane są zmiany struktury organizacyjnej Spółki”.

W komunikacie dodano, że Agora zaoferuje zwalnianym pracownikom „szereg działań osłonowych i wspierających”.

opr. jka, źródło: Agora