17. edycja konkursu Lodołamacze, także dla dziennikarzy

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, po raz 17 przyzna statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.  Jedną z kategorii konkursu jest również „Dziennikarz bez barier”.

Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Nagradzani są w nim pracodawcy, instytucje oraz osoby, które angażują się w działania na rzecz likwidacji barier, przełamywania stereotypów, uprzedzeń oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku przewidziano następujące kategorie: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Rehabilitacja społeczno-zawodowa, Instytucja, Przyjazna przestrzeń –Dostępność, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez barier. Przyznane zostaną również  Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza , który dostępny jest na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Zbieranie zgłoszeń potrwa do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 6 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

opr. jka, źródło: POPON