Home / Z życia SDP  / 28. edycja konkursu NAGRODY SDP – przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń

28. edycja konkursu NAGRODY SDP – przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń

W związku z licznymi prośbami, termin składania prac do konkursu NAGRODY SDP został przedłużony do 25 kwietnia br.

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna nagrody za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, opublikowane lub wyemitowane w mediach w roku 2020. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy i fotografowie.

 

Tak jak w roku ubiegłym, nagrody i wyróżnienia przyznane będą w 14 kategoriach tematycznych. Najstarsza nagroda – Główna Nagroda Wolności Słowa ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP, dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

 

Pozostałe kategorie konkursowe: Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30. roku życia) za wyróżniające się dokonania dziennikarskie, Nagroda im. Kazimierza  Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej. SDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do dwóch kategorii konkursowych: Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię o tematyce sportowej oraz Nagroda im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.

 

W ramach konkursu SDP organizowana jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

 

Nagroda Specjalna Fundacji Solidarności Dziennikarskiej to piętnasta kategoria konkursowa.

 

Oceniając nadesłane publikacje, Jury konkursu o Nagrody SDP 2020 będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność  i nowatorstwo prac,  śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, podkreślenie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy.

 

Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie – indywidualne lub zespołowe, ale nagroda może być przyznana również redakcji.

 

Laureatów kategorii publicystycznych wybierze Jury Główne Nagród SDP, natomiast nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów – ekspertów fotografii prasowej. Jury Główne opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są wiążące dla Jury Głównego.

 

Ocena prac zgłoszonych do nagród fotograficznych również przebiegać będzie dwuetapowo: selekcji dokona zespół jurorów powołany przez Klub Fotografii Prasowej SDP, laureatów wybierze Jury Główne nagród fotograficznych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie (pobierz TUTAJ).

 

Karta zgłoszenia (pobierz TUTAJ).

 

Laureatów Nagród SDP 2020 poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród w czerwcu br., na którą zapraszamy do Domu Dziennikarza w Warszawie.

 

Komunikaty dotyczące przebiegu konkursu podawane będą na bieżąco na portalu www.sdp.pl

 

Materiały dotyczące poprzednich edycji konkursu o Nagrody SDP (od 1992 roku) dostępne są TUTAJ.

 

FUNDATORZY ORAZ  SPONSORZY KONKURSU: BP Europa SE Oddział w Polsce, FAKRO Sp. z o.o., Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacja Macieja Rybińskiego, Fundator Prywatny Nagrody im. Erazma Ciołka, Polska Agencja Prasowa,  Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Zarząd Główny SDP

 

PARTNERZY I PATRONI: Fundacja Solidarności Dziennikarskiej, Instytut Pamięci Narodowej, Lasy Państwowe, Narodowe Centrum Kultury, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

 

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

 

bd

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close