29. edycja konkursu NAGRODY SDP. Przedłużone terminy opublikowania prac i nadsyłania zgłoszeń

W związku z licznymi prośbami środowiska dziennikarskiego, zmianie ulegają następujące terminy konkursowe: do konkursu przyjmowane będą prace opublikowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku. Przedłużony zostaje również termin nadsyłania prac – do 15 stycznia 2023 roku.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna nagrody za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, opublikowane lub wyemitowane w mediach w latach 2021-2022. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze.

Nagrody i wyróżnienia przyznane będą w 7 kategoriach tematycznych. Najstarsza nagroda – Główna Nagroda Wolności Słowa ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP, dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkursowe: Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej.

Oceniając nadesłane publikacje, Jury Konkursu będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność  i nowatorstwo prac,  śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, podkreślenie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy.

Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie – indywidualne lub zespołowe, ale nagroda może być przyznana również redakcji.

Jury Selekcyjne dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Laureatów konkursu wybierze drugi zespół jurorów – Jury Główne, opierając się na rekomendacjach Jury Selekcyjnego. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są wiążące dla Jury Głównego.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie TUTAJ.

Można je ponadto uzyskać pod adresem mailowym [email protected], telefonicznie (22) 827 87 20 lub osobiście w siedzibie SDP – Biuro Zarządu Głównego SDP, ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Karta zgłoszenia POBIERZ TUTAJ.

Komunikaty dotyczące przebiegu konkursu podawane będą na bieżąco na portalu www.sdp.pl

PARTNERZY KONKURSU: FAKRO Sp. z o.o., Instytut Pamięci Narodowej, Lasy Państwowe, Narodowe Centrum Kultury, Poczta Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Tygodnik „Do Rzeczy”,  „Gazeta Polska”,  Tygodnik „Sieci”,  Telewizja Polska, Polskie Radio,  Portal wPolityce.pl,  Portal Niezalezna.pl,  „Gazeta Polska Codziennie”,  „Forum Dziennikarzy”, „Bez Wierszówki”,  Radio Wnet, TVP Historia.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.