Home / CMWP SDP  / CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę red. Agaty Mielczarek z Gdańska

CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę red. Agaty Mielczarek z Gdańska

W związku z pozwem o ochronę dóbr osobistych wniesionym przeciwko red. Agacie Mielczarek z TVP Gdańsk Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadamia o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy.

 

Redaktor Agata Mielczarek jest dziennikarką Telewizji Polskiej (TVP S.A. / Oddział w Gdańsku). W ramach swoich obowiązków w szczególności przygotowuje materiały emitowane w programach TVP S.A. Oddział w Gdańsku, między innymi w programie informacyjnym „Panorama”.

 

W styczniu 2017 r. w „Panoramie” oraz na portalu TVP3 Gdańsk opublikowano materiały, których tematyką były wybory do Rady Programowej TVP 3 Gdańsk. W materiałach tych znajdują się odniesienia do jednego z jej członków w kontekście jego domniemanej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Powyższe materiały dziennikarskie stał się przyczyną wytoczenia powództwa przeciwko red. Agacie Mielczarek. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi zagrożenie naruszenia praw red. Agaty Mielczarek w zakresie wolności słowa i prasy, co odpowiada zadaniom realizowanym przez Centrum. W związku z powyższym CMWP rozważa przedstawienie opinii w charakterze amicus curiae, która stanowi formułę wyrażenia przez organizację pozarządową opinii jako tzw. „opinii przyjaciela sądu”, gdy jest to uzasadnione celami tej organizacji oraz potrzebą ochrony istotnych dóbr chronionych prawem, w tym konstytucyjnych praw i wolności.

 

W przypadku wydania opinii zostanie ona niezwłocznie przekazana tut. Sądowi. Na obecnym etapie CMWP prowadzi monitoring sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz ze wskazanymi wyżej celami i kryteriami.

 

Źródło: CMWP SDP

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-obejmuje-monitoringiem-sprawe-red-agaty-mielczarek-z-gdanska/

 

 

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close