Agora ma już 100 procent udziałów w spółce Eurozet

Agora poinformowała w czwartek o sfinalizowaniu transakcji zakupu od czeskiej firmy SFS Ventures pozostałych 49 proc. udziałów w spółce Eurozet (właściciel m.in. Radia ZET).

Za 490 udziałów w spółce Eurozet, stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 49 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników, Agora zapłaciła 38,75 mln euro. Kwota ta 20 czerwca 2024 r. wpłynęła na rachunek bankowy SFS Ventures.

„Wobec powyższego, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów zawartej pomiędzy Spółką a SFS Ventures 14 czerwca 2024 i Umowy Wspólników Eurozet zawartej przez Spółkę z SFS Ventures dnia 20 lutego 2019 roku z późniejszymi aneksami, w dniu 20 czerwca 2024 r. nastąpiło przeniesienie tytułu do Udziałów, a Spółka stała się jedynym wspólnikiem posiadającym łącznie 1000 udziałów Eurozet, stanowiących 100% kapitału zakładowego i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet” – czytamy w komunikacie giełdowym Agory.

Pierwsze 40 proc. akcji Eurozet Agora kupiła w 2019 roku. W lutym 2023 roku spółka dokupiła kolejnych 11 proc. udziałów, dzięki czemu stała się większościowym udziałowcem właściciela Radia ZET.

opr. jka, źródło: Agora