Agora planuje obniżyć wynagrodzenia pracownikom

Zarząd spółki Agora (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”) poinformował o rozpoczęciu konsultacji z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Agory SA i Inforadia sp. z o.o. w sprawie planowanych działań zmierzających do obniżenia kosztów wynagrodzeń i świadczeń w Grupie Agora.

 

Działania te obejmowały m.in. obniżki wynagrodzeń zasadniczych i stałych miesięcznych wynagrodzeń o 20 proc.  na sześć miesięcy. W ramach zapowiedzianych konsultacji spółka planuje też uzgodnić warunki zwolnień grupowych w Goldenline.

 

W komunikacie dla inwestorów stwierdzono, że „pandemia COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Agory oraz jej spółek zależnych w drugim kwartale 2020 r.”

 

jka, źródło: Agora, fot. Wikipedia