Anna Fastnacht-Stupnicka „Zasłużony dla Wrocławia – Merito di Wratislavia”

Z okazji trwającego Roku Tadeusza Różewicza władze Wrocławia wyróżniły w ramach tzw. 42. Księgi Pamięci 12 wybitnych lokalnych literatów, twórców, animatorów kultury, a wśród nich dziennikarzy.

 

Zgromadzonym w Instytucie Grotowskiego wyróżnionym medale, statuetki oraz gratulacje w imieniu prezydenta Jacka Sutryka przekazał Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia.

 

Wśród uhonorowanych znalazła się nasza koleżanka – red. Anna Fastnacht-Stupnicka, autorka m.in. „Sagi wrocławskiej”, ukazującej historie rodów, pochodzących z różnych regionów Polski, osiadłych po wojnie we Wrocławiu, czy tez książki „Od św.Jadwigi do Marka Hłaski”, opisująca niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku. Warto przy okazji wymienić też reportaż historyczny „Zostali we Lwowie” – przedstawiający losy Polaków po II wojnie światowej, pozostałych we Lwowie.

 

Anna Fastnacht-Stupnicka współpracowała m.in. z opolską rozgłośnią Polskiego Radia, była również dziennikarką „Nowej Trybuny Opolskiej”. Działała też w Solidarności, a w stanie wojennym współredagowała podziemne pismo brzeskiej Solidarności „Prostownik”.

 

Po zakończeniu stanu wojennego pisała w „Gazecie Wrocławskiej” i w „Gościu Niedzielnym”. Była pierwszą  dolnośląską reporterką, relacjonującą bezpośrednio z Czeczenii przebieg trwającej tam wówczas wojny i opisującej sytuację ludności cywilnej.

 

Anna Fastnacht-Stupnicka jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich we Wrocławiu.

 

Jan Poniatowski