Apel Zarządu Głównego SDP o pomoc dla dziennikarzy i mediów w czasie przezwyciężania pandemii koronawirusa

W czasie pandemii, jak w każdym stanie zagrożenia, dostęp do rzetelnej informacji jest kluczowy dla podejmowania właściwych decyzji. Tymczasem presja ekonomiczna sprawia, że kolejne redakcje ogłaszają plany redukcji zatrudnienia. W ich konsekwencji liczba dziennikarzy pracujących w mediach będzie o wiele mniejsza niż dotychczas, co będzie miało negatywny wpływ na jakość mediów w Polsce, a co za tym idzie, wpłynie na wszystkie dziedziny życia społecznego. W dzisiejszych czasach nie ma bowiem dziedziny, w której media nie odgrywałyby fundamentalnej roli, od polityki i gospodarki po kulturę i życie społeczne.

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pragnie stanowczo podkreślić, iż w dobie zagrożenia pandemią konieczne są dodatkowe rozwiązania ekonomiczne dedykowane mediom i dziennikarzom, gdyż ze względu na swoją rolę w społeczeństwie media nie mogą i nie powinny działać jak zwykłe przedsiębiorstwa, które mają przynosić zysk właścicielowi, lecz przede wszystkim muszą  działać w interesie wszystkich obywateli. Przez to jest praktycznie niemożliwe, by bez straty na swojej jakości samodzielnie pokonały kryzys, w jakim się wszystkie znalazły. Kryzys wywołany przez pandemię jest szczególnie dotkliwie odczuwany przez prasę drukowaną oraz przez  media lokalne, także te ukazujące się w Internecie. Bez dodatkowej pomocy, w pierwszej kolejności będą ofiarami  kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, a wraz z ich likwidacją  w znacznym stopniu osłabi się różnorodność, wielość i pluralizm mediów w Polsce.

 

W opinii Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Tarcza Antykryzysowa dla Mediów i Dziennikarzy powinna obejmować:

 

1. Subsydiowanie papierowych wydań dzienników i tygodników 

2. Specjalne wsparcie dla mediów regionalnych i lokalnych oraz dla dziennikarzy freelancerów 

3. Ulgę podatkową na prenumeratę prasy (wersji papierowych lub e-wydań) 

4. Finansowe wsparcie  niekomercyjnych portali  i projektów medialnych w internecie 

5. Utworzenie przez Skarb Państwa Fundacji Dziennikarskiej,  która zajmowałaby się koordynacją działań związanych ze wsparciem środowiska dziennikarskiego.

 

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże dziennikarzom i mediom przetrwać kryzys spowodowany epidemią, a czytelnikom, słuchaczom i widzom umożliwi dostęp do mediów, w których w dalszym ciągu będą mogli znajdować niezależne, rzetelne i różnorodne materiały.

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich deklaruje gotowość do włączenia się do prac Zespołu Antykryzysowego, działającego  przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by wspólnie wypracować sposoby pomocy środowisku dziennikarskiemu i medialnemu w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 

Warszawa, 4 maja 2020