CMWP SDP w obronie dra Bawera Aondo-Akaa, działacza pro-life

W związku wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeciwko p. Bawerowi Aondo-Akaa, działaczowi  pro-life oraz w związku z postępowaniem prowadzonym obecnie w tej sprawie przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadamia o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela w zakresie wolności słowa i prasy.

 

W ocenie strony skarżącej dr Bawer Aondo-Akaa poprzez umieszczenie w miejscowości Bukowina Tatrzańska wielkoformatowego bilbordu przedstawiającego zakrwawione płody ludzkie miał wywołać zgorszenie w miejscu publicznym, co zostało ujawnione w sierpniu 2017 r.

 

Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi zagrożenie naruszenia praw obywatelskich dra Bawera Aondo-Akaa w zakresie wolności słowa, co odpowiada zadaniom realizowanym przez Centrum. W związku z powyższym CMWP jako organizacja pozarządowa przedstawi stanowisko w charakterze amicus curiae, tj. „przyjaciela sądu”, gdyż jest to uzasadnione celami naszej organizacji oraz potrzebą ochrony istotnych dóbr chronionych prawem, w tym konstytucyjnych praw i wolności.

 

foto:mat. Fundacji Pro Prawo do Życia(zrzut ekranu)