Czabański: Kurski nie jest pełniącym obowiązki prezesa TVP

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych napisał do zarządu TVP, że 24 lipca nie doszło do przekazania Jackowi Kurskiemu obowiązków prezesa spółki, lecz tylko do udzielenia mu pełnomocnictwa na czas nieobecności Macieja Łopińskiego.

 

„W związku z rozpoczynającym się w dniu 27.07.2020 r. urlopem p.o. prezesa Zarządu TVP Pana Macieja Łopińskiego oraz złożeniem przez niego rezygnacji z czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z dniem 07.08.2020 r., pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu TVP zostało powierzone Panu Jackowi Kurskiemu” – poinformowała 24 lipca Telewizja Polska w oficjalnym komunikacie.

 

Tego to dnia Rada Mediów Narodowych zamierzała powołać nowego szefa TVP, lecz niespodziewanie wyłączono ten punkt z obrad, uzasadniając, że nie zgłoszono żadnego kandydata. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl jeszcze 24 lipca Krzysztof Czabański zażądał od szefostwa TVP wyjaśnienia informacji zawartej w komunikacie.

 

W odpowiedzi Jacek Kurski i drugi członek zarządu TVP, Mateusz Matyszkowicz, jako uzasadnienie komunikatu, przekazali przewodniczącemu RMN oświadczenia Macieja Łopińskiego o rezygnacji z pełnionej funkcji p.o. prezesa i przekazaniu jej Kurskiemu.

 

Czabański natomiast odpisał, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych „organem uprawnionym do delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności jest Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu jest uprawniony jedynie do udzielenia pełnomocnictwa do jego zastępowania podczas nieobecności”.

 

Tak więc szef RMN uważa, że wbrew temu co głosił komunikat TVP, 24 lipca nie doszło do przekazania Kurskiemu obowiązków prezesa spółki, lecz tylko do udzielenia mu pełnomocnictwa na czas nieobecności Macieja Łopińskiego.

 

„Udzielenie pełnomocnictwa na czas nieobecności było działaniem prawidłowym, które zabezpieczało interes Spółki – dodał Czabański w piśmie do zarządu TVP, jednocześnie upomniał spółkę, aby w przyszłości staranniej przygotowywała komunikaty, tak aby nie wprowadzały w błąd.

 

Jak pisze portal Wirtualnemedia.pl, jeżeli do poniedziałku RMN nie powoła prezesa Telewizji Polskiej, a rada nadzorcza nie deleguje nikogo do tej funkcji ze swojego składu, to spółką będzie kierowało dwóch członków zarządu: Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz.

 

jka, źródło: Wirtualnemedia.pl, fot. Wikipedia