Dawid Jung uhonorowany Medalem Młodego Pozytywisty

Dawid Jung, redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, został wyróżniony Medalem Młodego Pozytywisty.

 

Medale nadawane są od 2002 przez kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego osobom wybitnie zasłużonym w pracy organicznej. Laureaci nagrody tworzą Klub Młodych Pozytywistów. Dotychczasowymi laureatami Medalu Młodego Pozytywisty uhonorowani zostali m.in. Rafał Blechacz, Cho Seong-jin oraz Sarah Sanders (b. rzeczniczka prasowa Białego Domu).

 

Medal Młodego Pozytywisty przyznaje się ludziom nauki i kultury, którzy nawiązują do tradycji i dziedzictwa pozytywizmu. Jak podkreślają członkowie Kapituły: Dzisiaj, współczesny polski pozytywizm początku XXI wieku, kultywowany w warunkach wolności i demokracji, rozwijając twórczo XIXwieczne idee powinien przyczyniać się do szybkiego gospodarczego, kulturalnego i cywilizacyjnego awansu naszego kraju przechodzącego teraz nie tylko skomplikowaną, wielokierunkową transformację ustrojową, ale również przygotowującym się do integracji z Unią Europejską i korzystnego usytuowania się w kontekście globalnym.

 

Dawid Jung jest Gnieźnianinem, muzykiem i pisarzem, twórcą i badaczem kultury, wieloletnim redaktorem naczelnym „Zeszytów Poetyckich” oraz serii wydawniczych (Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej, Biblioteka Staropolska, Studia Historica), członkiem m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz International Federation of Journalist w Brukseli. Za swoją twórczość i działalność artystyczną był wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranicą.

 

Medal Młodego Pozytywisty wręczał Dawidowi Jungowi Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król.

 

opr. jka, źródło: Zeszyty Poetyckie, fot. Jan Wesołowski