Episkopat Polski wydał dokument w sprawie występowania duchownych w mediach

Duchowni w imieniu instytucji kościelnych mogą wypowiadać się w mediach tylko za zgodą przełożonych. W środkach społecznego przekazu nie powinni występować w stroju świeckim. Msze święte mogą być transmitowane wyłącznie „na żywo” i nie powinny być retransmitowane. Takie m.in. zapisy znalazły się w nowym dokumencie Konferencji Episkopatu Polski określającym zasady występowania duchowych w mediach.    

„Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach” zastępuje podobny dokument z czerwca 2004 roku. Jak czytamy na stronie Episkopatu Polski, jest on uaktualnieniem norm, które było konieczne z uwagi na ewolucję mediów w ostatnich latach, zwłaszcza rozwój mediów społecznościowych.

Konsultacje nad dokumentem trwały półtora roku. 30 marca 2023 roku został on promulgowany przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, wejdzie w życie 20 kwietnia br.

W pierwszym punkcie dekret podkreśla, że za stanowisko instytucji kościelnej można uznać jedynie wypowiedzi tych duchownych, osób konsekrowanych i członków stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy działają z wyraźnego upoważnienia własnego przełożonego.

Dalej dokument zaznacza, że osoby duchowne wypowiadające się w mediach „powinni pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii i poglądów, zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt, zgorszenie, wprowadzać podziały lub wywoływać negatywne emocje’. Zobowiązani są oni również do „wiernego przekazu nauki katolickiej zgodnej z doktryną głoszoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła”.

Dekret zwraca również uwagę, iż w środkach społecznego komunikowania duchowni oraz zakonnicy i siostry zakonne powinni występować w stroju duchownym lub zakonnym.

„Profile i konta w mediach społecznościowych powinny jednoznacznie wskazywać, że należą one do duchownego, osoby konsekrowanej lub członka stowarzyszenia życia apostolskiego np. przez umieszczenie właściwego określenia w nazwie konta, fotografii w stroju duchownym lub zakonnym w tzw. zdjęciu profilowym, czy wyraźnej informacji w opisie konta” – czytamy dalej w dokumencie.

W dekrecie znalazł się również zapis dotyczący transmisji Mszy świętych, które stały się popularne w okresie pandemii. Mogą być one transmitowane wyłącznie „na żywo” i nie mogą być retransmitowane. Po zakończeniu liturgii zapis nie powinien być powszechnie dostępny. Dokument dopuszcza jedynie udostępnianie fragmentu celebracji, np. homilii.

opr. jka, źródło: Episkopat.pl