Jolanta Hajdasz prezesem Wielkopolskiego Oddziału SDP

W poniedziałek, 31 sierpnia, odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich , które wybrało nowe władze na kolejną 3 letnią kadencję  oraz wybrało  delegatów na  Walny Zjazd  SDP.   Prezesem Oddziału jednogłośnie została wybrana Jolanta Hajdasz.  Do Zarządu Oddziału weszli także: Aleksandra Tabaczyńska, Barbara Miczko –Malcher, Piotr Górski, Jan Martini i Dawid Jung. 

 

Jolanta Hajdasz  jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od jego reaktywacji w 1989 r.  W latach 2003 – 2007 pełniła funkcję Prezesa Wielkopolskiego Oddziału SDP, od 2011 r. jest  członkiem Zarządu Głównego SDP. Od 2017 r.  jest wiceprezesem SDP  i dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia.

 

W przeszłości pracowała w  Radiu Wolna Europa,  Polskim Radiu, TVN i w TVP, była także zastępcą redaktora naczelnego  „Przewodnika Katolickiego”. Aktualnie jest redaktorem naczelnym Wielkopolskiego Kuriera Wnet  i autorką filmów dokumentalnych, za które otrzymała m.in.  dwukrotnie Nagrodę Główną Wolności Słowa SDP (2012, 2016) oraz trzykrotnie Nagrodę Główną Feniks Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (2013, 2017, 2019).

 

Jest także doktorem nauk humanistycznych i profesorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.