Komisja Statutowa rozpoczęła poprawianie statutu

W czwartek, 20 stycznia na drugim spotkaniu zebrała się Komisja Statutowa. Pracowała w formule hybrydowej, omówiła dwa pierwsze rozdziały statutu.

Komisja rozpoczęła szczegółowe analizowanie poszczególnych zapisów statutu. Uwagi i propozycje członków zbierał prawnik SDP Michał Jaszewski, który na ich podstawie opracuje dokładne brzmienie poszczególnych paragrafów dokumentu. Będą one później poddane głosowaniu. Na czwartkowym posiedzeniu omówiono dwa pierwsze rozdziały statutu: „Postanowienia ogólne” oraz  „Cele Stowarzyszenia i środki działania”.

Prezes SDP Krzysztof Skowroński zaproponował, aby w celu usprawnienia pracy komisji, wcześniej do biura Zarządu Głównego SDP nadsyłać uwagi i propozycje do kolejnych dwóch rozdziałów statutu. Ich omówieniem komisja zajmie się na następnym posiedzeniu, które zaplanowano na 17 lutego.

Skład Komisji Statutowej:

Krzysztof Skowroński, Hubert Bekrycht, Agnieszka Borowska, Witold Gadowski, Maria Giedz, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak, Wanda Nadobnik, Mariusz Pilis, Sonia Kwaśny, Wojciech Pokora, Grzegorz Radzicki, Aleksandra Tabaczyńska, Jadwiga Chmielowska, Piotr Górski, Grzegorz Mika, Krystyna Mokrosińska, Zbigniew Natkański, Anna Pakuła-Sacharczuk, Jan Poniatowski,  Marek Rudnicki, Martyna Seroka, Ewa Starosta, Paweł Stauffer, Andrzej Stawiarski, Janusz Wikowski, Barbara Ziółkowska.