Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja

Niedawno Radio Maryja obchodziło 32. urodziny. „Nasz Dziennik” od 26 lat towarzyszy w posłudze ewangelizacyjnej naszej rozgłośni. Od 20 lat zaś formację religijną i patriotyczną prowadzoną przez Radio wspiera Telewizja Trwam. Rodzina Radia Maryja obficie czerpie od 22 lat z posługi myślenia realizowanej przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej zgodnie z dewizą: „Fides, Ratio et Patria”. Nie można w tym przywołaniu dzieł powstałych i rozwijających się w klimacie stworzonym przez Radio zapomnieć o Fundacjach: Lux Veritatis, Nasza Przyszłość i Servire Veritati, które skutecznie wdrażają wiele pomysłów zainicjowanych podczas audycji w Radiu Maryja. Te dzieła służące ewangelizacji dobrze uzupełniają konsekrowane w 2016 r. sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, Park Pamięci Narodowej oraz otwarte pod koniec ubiegłego roku w swym wstępnym kształcie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

 

  1. Zakończenie kolejnego roku kalendarzowego stwarza zawsze okazję do podziękowania za te dzieła, które – tak to można określić – wypełniają rolę Centrum Ewangelizacji dla Polaków w Kraju i dla Polonii. Najpierw naszą wdzięczność wyrażamy Panu Bogu oraz Maryi, Patronce naszej rozgłośni, za Jej stałe orędowanie u Pana Boga w sprawach Radia i wszystkich dzieł tworzących Centrum Ewangelizacji. Jesteśmy pewni, że tylko dzięki tej opiece i orędownictwu można było nie tylko pokonywać piętrzące się przeszkody, ale też tworzyć i rozwijać kolejne dzieła oraz odnajdywać ludzi wnoszących twórczy wkład w ich rozwój.

 

  1. Naszą wdzięczność wyrażamy pomysłodawcy i założycielowi tych dzieł, który odważnie i wbrew piętrzącym się coraz to nowym trudnościom skoordynował oczekiwania wielu milionów Polaków, odczuwających brak w przestrzeni medialnej środków społecznego komunikowania się, które skutecznie wspierają formację religijną i patriotyczną Narodu.

 

  1. Niespotykane wręcz w skali świata – już u samego początku – było założenie, że odbiorcy tworzonych mediów i wspierających je dzieł będą wspierać ich rozwój nie tylko modlitwą, ale również swymi ofiarami. Realizacja takiego zamierzenia jest bardzo trudna. Wielu twierdziło nawet, że jest niemożliwa, bowiem koszty utrzymania mediów są bardzo duże i stale rosną. Stąd finansującymi wszystkie inne media obecne na rynku radia i telewizji są właściciele dużego kapitału, działając bezpośrednio albo przez kierowanie swoich reklam do tych mediów. A w jaki sposób właściciele kapitału mogą wpływać na media, pokazują obecnie podejmowane decyzje zarządzających tym kapitałem w odniesieniu do jednego z nadawców polskich.

 

  1. Po zakończeniu roku kalendarzowego członkowie Rodziny Radia Maryja otrzymują informacje o kosztach prowadzenia Radia Maryja, Telewizji Trwam, co zapewne pozwala każdemu wpisać w swój plan finansowy rozpoczynającego się roku stosowną pomoc finansową tym mediom. Obecnie w komunikacie głoszonym w Radiu Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor rozgłośni, przedstawia najważniejsze koszty dotyczące tylko utrzymania i prowadzenia mediów występujących w Centrum Ewangelizacji. Wiele osób nie spodziewało się, że miesięcznie te opłaty osiągają ponad 5 milionów złotych. To zaangażowanie licznej rzeszy członków Rodziny Radia Maryja pozwalało na wnoszenie owych opłat. Za to systematyczne zaangażowanie, za wsparcie dzieł w modlitwie i w przekazywanych ofiarach wyrażamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

 

  1. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu jest przeciwników naszego Radia i jak bardzo chcą, aby w przestrzeni medialnej nie rozchodził się głos prawdy wspomagający formację religijną i patriotyczną Polaków. Przeciwnicy rozgłośni rozpowszechniają więc kłamstwa i manipulują. Wykorzystują fakt, iż zespoły zaangażowane w prowadzenie instytucji tworzących Centrum Ewangelizacji są twórcze i inicjują wiele ciekawych projektów zgłaszanych do konkursów o granty. O tym, że wnioski te są ciekawe, warte realizacji, świadczy ich obecność wśród laureatów rozstrzygnięć konkursowych. Trzeba tu podkreślić, że kwoty przyznane w konkursach mogą być wykorzystane tylko na realizację projektu objętego grantem i są przez organizatorów konkursów bardzo szczegółowo rozliczane. Nie można więc ich np. wykorzystać do pokrywania kosztów prowadzenia naszych mediów. Warto również pamiętać, że do 2015 roku wspomniane zespoły były w rozstrzygnięciach konkursowych eliminowane. Stosowano bowiem blokadę wobec tych zespołów ze względu na ich obecność w instytucjach założonych przez o. dr. Tadeusza Rydzyka.

 

  1. Od 2016 r. – po ustąpieniu blokady – okazało się, że projekty zgłaszane przez te zespoły są ciekawe i potrzebne, uzyskują wysoką ocenę i znajdują się w gronie kilkunastu, a nawet kilku beneficjentów konkursu. Nagminnie jednak w mediach zwalczających środowisko Radia Maryja pisano tylko o jednym beneficjencie, przypisując te kwoty bezpośrednio o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi. Tworzono zmanipulowany obraz rzeczywistości, którego celem było spowodowanie zmniejszenia ofiar na pokrycie kosztów utrzymania mediów oraz utraty zaufania do ojca dyrektora. Zwalczanie owych kłamstw i manipulacji jest bardzo uciążliwe i kosztowne. Podjęte zaś kroki prawne wobec autorów tych działań, pomimo wyroków demaskujących kłamstwa, okazują się mało skuteczne. Media rozprzestrzeniające manipulacje i kłamstwa, po niekorzystnych dla nich decyzjach regulatora mediów albo wyrokach sądu, jak recydywiści powtarzają po pewnym czasie te same kłamstwa. Zapewne czynią to z nadzieją, że odbiorcy tych mediów zapomnieli już o przeproszeniu opublikowanym na podstawie wyroku sądowego albo o decyzji regulatora mediów z wezwaniem do nadawcy, aby zaniechał tego rodzaju działań. Wspominamy o tym w niniejszym „Komunikacie” w celu kolejnego odkłamania kłamstw. Zapraszamy również członków Rodziny Radia Maryja do wspomagania tego odkłamywania. Pomocna w tym może być książka pt. „Prawda o »imperium ojca Rydzyka«” dostępna bezpłatnie na portalu Fundacji Nasza Przyszłość. Korzysta się z linku: www.splendor24.pl.

 

  1. W roku 2024 przypada 10. rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II. Wykorzystajmy ten czas do przypomnienia Jego nauczania. Szczególnie potrzebne jest sięgnięcie po drogowskazy, które na naszej, współczesnej drodze życia pozostawił w swych homiliach kierowanych do rodaków. Radio Maryja nam je przypomina w każdym tygodniu. Wszystkie są nadal aktualne, proroczo odnoszą się do czasów współczesnych. Niech ta 10. rocznica kanonizacji naszego wielkiego rodaka będzie dla każdego z nas czasem dogłębnego rachunku sumienia, w którym odpowiemy na stawiane przez niego pytania. Wbrew pozorom pytania stawiane przed laty przez św. Jana Pawła II odnoszą się do nas, żyjących współcześnie. Nasze odpowiedzi pomogą w odnalezieniu zagubionych drogowskazów. Radio Maryja i inne dzieła tworzące Centrum Ewangelizacyjne na pewno nam w tym pomogą.

 

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

Przewodniczący

 Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Warszawa, dnia 9 stycznia 2024r.

 

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz           

Prof. dr hab. Krystyna Czuba                            

Prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska              

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz h. c.                       

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński                   

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk          

Prof. dr hab. Wacław Leszczyński h. c.               

Prof. dr hab. Wojciech Polak                     

Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz 

 

Tekst publikowany za: „Nasz Dziennik” z 10.01.2024 str. 4.