Konkurs na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2022

Urząd Patentowy RP ogłosił X edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, na temat ochrony własności intelektualnej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin składania prac upływa 14 października 2022 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: [email protected]

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są TUTAJ.

Źródło: Urząd Patentowy RP