Home / Z życia mediów  / KRRiT chce zbadania ustawy o radiofonii i telewizji przez Trybunał Konstytucyjny

KRRiT chce zbadania ustawy o radiofonii i telewizji przez Trybunał Konstytucyjny

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski zwrócił się do organów konstytucyjnych z wnioskiem  o zbadanie zgodności art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji z przepisami Konstytucji RP.

 

Sprawa dotyczy przyznawania koncesji spółkom z zagranicznym kapitałem. W ocenie KRRiT wspominany przepis może budzić  uzasadnioną obawę, iż nie jest zgodny z Konstytucją RP. Do podjęcia kroków, aby kwestia ta została wyjaśniona przez Trybunał Konstytucyjny, KRRiT zobowiązała przewodniczącego w uchwalę, którą podjęła pod koniec września, w czasie gdy przedłużyła koncesję dla TVN24.

 

We wniosku  przewodniczącego KRRiT czytamy:

 

„W myśl art. 35 ust. 1 urt koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy spółka-koncesjonariusz jest z udziałem osób zagranicznych obecna ustawa przewiduje szereg ograniczeń wskazanych w ust 2 art. 35 urt m.in. zakaz posiadania przez podmiot zagraniczny więcej niż 49% udziałów (art. 35 ust 2 pkt 1 urt) oraz zakaz wykonywania (w tym przez podmioty zależne) więcej niż 49% głosów (art. 35 ust. 2 pkt 2 lit. b urt).

 

Dalej wnioskodawca wyjaśnia, że w myśl art. 35 ust. 3: „koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej lub spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2 art. 35 urt.”

 

KRRiT tłumaczy jednak, że istnieje „interpretacja art. 35 ust. 2 i 3 prowadząca do wniosku, iż z wyłączenia z art. 35 ust. 3 urt korzysta spółka, która jest co prawda bezpośrednio kontrolowana przez podmiot z EOG, ale jednocześnie pośrednio jest zależna od podmiotu spoza EOG.

 

I to zdaniem rady może budzić wątpliwości co do zgodności przepisów z Konstytucją RP.

 

„W przypadku bowiem takiego rozumienia ww. przepisów, wbrew art. 32 Konstytucji, następuje nierówne traktowanie polskich podmiotów działających na tym samym rynku w stosunku do m.in. spółki polskiej zależnej (bezpośrednio) od osoby zagranicznej z EOG a pośrednio od podmiotu spoza EOG. Sytuacja ta jest sprzeczna z zasadami równości wobec prawa i podważa reguły prawidłowej konkurencji na tym samym rynku” – czytamy we wniosku przewodniczącego rady.

 

„KRRiT zwraca uwagę, że w świetle dotychczasowej i nieprawidłowej praktyki stosowania art. 35 ust. 2 i 3 urt  podmioty, które niezależnie od pochodzenia swojego kapitału działają za pośrednictwem podmiotów ustanowionych na terenie jednego z krajów EOG, znajdują się w sytuacji uprzywilejowanej w porównaniu do podmiotów polskich” – podkreśla wnioskodawca.

 

Niedawno przewodniczący KRRiT, realizując również wrześniową uchwałę rady, zwrócił się do spółek medialnych posiadających koncesję do przedstawienia swojej aktualnej struktury kapitałowej (pisaliśmy o tym TUTAJ).

 

opr. jka, źródło: KRRiT, fot. Wikipedia

 

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close