KRRiT: nadawcy muszą przedstawić strukturę własnościową

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski wezwał wszystkie spółki medialne, które mają koncesje radiowe i telewizyjne w Polsce do przedstawienia swojej aktualnej struktury własnościowej.

 

„Przedłożona dokumentacja musi uwzględniać strukturę własnościową po stronie wspólników/udziałowców/akcjonariuszy spółki, a także ich wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy i ich dalszych kolejnych wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, w szczególności ze wskazaniem procentowej wielkości udziałów/akcji oraz siedzib lub stałego miejsca zamieszkania wymienionych podmiotów” – czytamy w komunikacie KRRiT.

 

Decyzja przewodniczącego rady ma związek z uchwałą, którą organ ten przyjął 22 września, po przedłużeniu koncesję dla TVN24. W uchwale KRRiT stwierdziła, „że w jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce  podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego  spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49%”.

 

Przewodniczącego rady zobowiązano do wezwania koncesjonariuszy, których ten problem dotyczy „do dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań  określonych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji”. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

 

opr. jka, źródło: KRRiT