Losy Polaków – od Solidarności do wolności

Losy Polaków na obydwu półkulach świata – prezentowane przez 14 lat podczas Festiwali Polonijnych „Losy Polaków”– były tematem drugiego w tym roku Spotkania Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP.

 

Zaproszenie KPK SDP przyjął bowiem Zygmunt Gutowski – prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia, inicjator, współorganizator i wieloletni dyrektor tych Festiwali. Z zawodu inżynier, z zamiłowania dziennikarz (członek SDP od 1989 r.), filmowiec, społecznik i animator kultury. Znany działacz opozycji: członek NSZZ „Solidarność” (od 1980 r.), internowany w stanie wojennym, współorganizator Studia Wyborczego „Solidarność” w 1989 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Nazwa Festiwalu pochodzi od cyklu programów „Losy Polaków”, przygotowywanych w TVP1 przez Zygmunta Gutowskiego, Zygmunta Skoniecznego i Stefana Truszczyńskiego w latach 1990-91. Później losy Polaków rozsianych po całym świecie prezentowano często podczas festiwali w Niepokalanowie (dziś KSF Niepokalana), aż w 2004 r. wyłonił się jako samodzielny. W tym roku jesienią odbędzie się jubileuszowy już XV Festiwal Polonijny „Losy Polaków” jego głównymi tematami mają być: 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920; 40. rocznica powstania Ruchu „Solidarność”; beatyfikacja ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Co roku wpływa blisko 100 filmów i utworów multimedialnych, które ocenia jury pod okiem znanego reżysera Pawła Woldana. Nagrodzone filmy są później często prezentowane w różnych środowiskach polonijnych świata.

 

Na spotkanie w Domu Dziennikarza, w środę 5 lutego 2020 r., przybyło blisko 30 osób, w tym obecny dyrektor Festiwalu Ryszard Łączyński, kilkoro reżyserów filmów nagradzanych podczas Festiwali (m.in. Bogusława Stanowska-Cichoń z Krakowa, Eugene Starky z Nowego Jorku), Piotr Strutyński z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Zbigniew Ludger Olszewski  prezes Fundacji Polonia Gospodarcza Świata.  Głos zabierali także działacze polonijni z emigracji: Jacek Cholewski (Australia) i Marek Nadolski (Grecja). Rozmowy przeplatano fragmentami filmów reż. Zygmunta Skoniecznego i Zygmunta Gutowskiego z lat 1990-92, zrealizowanych w TVP 1 kierowanym przez red. Stefana Truszczyńskiego.

 

Były to:

 

„Oni umierali w ostrogach”  – o tradycjach polskich ułanów, m.in. o gen. Michale Gutowskim (Polska)

– „Polski dom w Paryżu” – o Gniewie i Konstantym Wołosiewicz z Paryża (Francja)

– „Wędrówka uczonych”  – o prof. Witoldzie Brostowie (Brzostowieckim) z Denton (USA)

– „Rodzinna opowieść o Wojciechu Korfantym” – narratorką jest synowa Wojciecha Korfantego,  Eugenia Korfanty z Dallas (USA)

 

Wszystko o Jubileuszowym XV Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków 2020” http://www.losypolakow.pl/ oraz  http://www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv

 

Tekst: Teresa Kaczorowska

Fot. Bogdan Krawczyk

 

Zapis audio spotkania

 

Zygmunt Gutowski, Ryszard Łączyński i Andrzej Świtalski z Zakonu Rycerzy Jana Pawła II , który prezentował Multimedialny Rycerski Kalendarz Patriotyczny z nagraniami filmów i audycji uruchamianych na telefonie komórkowym

 

Bogusława Stanowska-Cichoń, na drugim planie Teresa Kaczorowska i Zygmunt Gutowski