Józef Wybicki. Fot. Wikipedia

Październikowe spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP o Józefie Wybickim

Drugie po wakacjach spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP odbędzie się w środę, 5 października 2022 r., o godz. 17.00  – jak zwykle w Domu Dziennikarza, przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Gościem będzie Przemysław Rey, kurator Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku), który przybliży postać Józefa Wybickiego (Sejm ustanowił go patronem roku 2022) – nie tylko jako poetę i autora Mazurka Dąbrowskiego, ale też jako polityka, prawnika, generała i gorącego patriotę. Za pomocą prezentacji multimedialnej Przemysław Rey zabierze nas do Dworku Wybickiego w Będominie, w którym w roku 1747 na świat przyszedł autor hymnu, a dziś mieści się Muzeum Hymnu Narodowego.

Serdecznie zapraszam!

Teresa Kaczorowska

przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP


Przemysław Rey – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, miłośnik historii, działa w kilku grupach rekonstrukcji historycznych, m.in. od 26 lat walczy w bitwie pod Grunwaldem. Od 2014 r. kurator Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku).

Teresa Kaczorowska przewodniczącą Klubu Publicystyki Kulturalnej w kolejnej kadencji

Teresa Kaczorowska została ponownie przewodniczącą Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Po 10 latach prowadzenia tego  Klubu wybrano ją, 7 września 2022 roku, na nową czteroletnią kadencję jednomyślnie! Jej zastępcą został Juliusz Erazm Bolek.

Dzień później, 8 września 2022 r., w Domu Dziennikarza w Warszawie Teresa Kaczorowska została uhonorowana Medalem Stulecia Niepodległości, który wręczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski O to odznaczenie dla niej wystąpili jednocześnie: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński. Więcej o uroczystości wręczenia odznaczeń TUTAJ.

Józef Mackiewicz (1902-1985) będzie bohaterem wrześniowego spotkania KPK SDP

Wrześniowe spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP o Józefie Mackiewiczu

Pierwsze po wakacjach spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP odbędzie się w środę, 7 września 2022 r., o godz. 17.00  – jak zwykle w Domu Dziennikarza, przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Gościem będzie Romuald Mieczkowski, który przybliży postać Józefa Mackiewicza (Sejm ustanowił go jednym z patronów roku 2022) w prelekcji „Józef Mackiewicz (1902-1985) – wilnianin, pisarz, emigrant oraz wnioski jakie obecnie można wyciągnąć z jego twórczości”.

Serdecznie zapraszam!

Teresa Kaczorowska

przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP


Romuald Mieczkowski (ur. 11 lutego 1950 r. w dzielnicy Wilna Fabianiszki) – litewski poeta, dziennikarz, publicysta, scenarzysta i reżyser narodowości polskiej, działacz społeczności polskiej na Litwie. Orędownik polskiej kultury na Litwie.

Po ukończeniu polonistyki i geografii w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym pracował jako dziennikarz w „Czerwonym Sztandarze”, jako kierownik działu polskiego w Radiu Litewskim, w Telewizji Litewskiej, w 1989 r. założył tygodnik polski „Panorama Tygodnia”. Od 1989 r. prowadzi kwartalnik „Znad Wilii” – pierwszą na terenie Związku Sowieckiego prywatną gazetę wydawaną po polsku. Był również w Wilnie współzałożycielem Radia „Znad Wilii”, Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”, kuratorem ponad 300 wystaw na Litwie, w Polsce i innych krajach. Od 1994 r. organizuje w Wilnie coroczne Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”.

Od 2004 r. pomieszkuje też w Warszawie, gdyż zajmuje się działalnością wystawienniczo-kulturalną w Mazowieckim Instytucie Kultury, gdzie zorganizował ok. stu wystaw malarstwa, grafiki, fotografii, plakatu. Od 2013 r. współorganizuje też Festiwal Filmów Emigracyjnych „Emigra”.

W 1988 r. brał udział w zakładaniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, pierwszej powojennej polskiej organizacji na Litwie (od 1990 r. Związek Polaków na Litwie). Jako autor należy do Związku Pisarzy Litwy (od 2004 r.) oraz międzynarodowej grupy literackiej „Magnus Ducatus Poesis”.

Jest autorem wielu publikacji, tekstów prasowych, scenariuszy radiowych i telewizyjnych. Wydał kilkanaście tomów wierszy i kilka prozy. Został uhonorowany licznymi nagrodami i medalami, m.in. Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1997), Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1998, 2015),


Józef Mackiewicz – polski pisarz i publicysta – urodził się 1 kwietnia 1902 r. w Petersburgu, zmarł 31 stycznia 1985 r. Monachium. Od 1907 r. rodzina Mackiewiczów mieszkała w Wilnie, gdzie przyszły pisarz ukończył gimnazjum i studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego. Mackiewicz mieszkał na Wileńszczyźnie przez prawie 40 lat, jej wielokulturowość inspirowała go do twórczości. Prowadził działalność dziennikarską, publicystyczną i literacką, szczególnie interesowała go historia XX w. Karierę rozpoczął od pisania dla wychodzącego w Wilnie dziennika „Słowo”. Cenił prawa człowieka, krytykował wszelkie totalitaryzmy. W maju 1943 r., po odkryciu przez Niemców w Katyniu grobów oficerów polskich zamordowanych w 1940 r. przez Sowietów, na zaproszenie niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych, udał się z delegacją Polskiego Czerwonego Krzyża do Katynia, jako obserwator ekshumacji zwłok. Po powrocie w „Gońcu Codziennym” ukazał się wywiad z J. Mackiewiczem pt. „Widziałem na własne oczy”, w którym zrelacjonował pobyt w miejscu kaźni polskich oficerów (istnieje pogląd, że  za ten wywiad PPR lub inna organizacja wydała na Józefa Mackiewicza wyrok śmierci). W ucieczce przed Armią Czerwoną Mackiewicz opuścił Wileńszczyznę w 1944 r. i drugą połowę życia spędził na emigracji, gdzie dużo pisał, publikował i wydawał książki. Najsłynniejszą jest „Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary” (również „Sprawa mordu katyńskiego”), opublikowana po raz pierwszy w 1949 r. w Szwajcarii w j. niemieckim, a później przełożona na wiele języków. Pierwsze jej wydanie w j. polskim ukazało się w Warszawie dopiero w 1997 r. Ostatnie 30 lat życia Mackiewicz spędził z żoną w Monachium,. Spoczywa w Londynie. Zdobył wiele nagród literackich, w 1974 r. uniwersytet amerykański w Kansas zgłosił Józefa Mackiewicza do Nagrody Nobla. Od 2002 r. przyznawana jest 11 listopada w Warszawie Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza.

 

Czerwcowe spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP o książce Marzeny Baumann-Bosek

Szóste w 2022 r. spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP odbędzie się w środę, 1 czerwca 2022 r., o godz. 17.00  – jak zwykle w Domu Dziennikarza, przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Gościem będzie Marzena Baumann-Bosek, która przybliży swoją ostatnią swoją książkę „Miłość uczyniła mnie poetą” (LSW, Warszawa 2021).

Rozmowę z autorką poprowadzi red. Jerzy Biernacki, autor Wstępu do tej publikacji.

Serdecznie zapraszam!

Teresa Kaczorowska, przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP


Marzena Baumann-Bosekdziennikarka, urodzona podczas wojny we Francji, w mieście Tuluza, gdzie rodziców zagnała z dalekiej kresowej Kołomyi zamieć wojenna. Po powrocie do kraju studiowała na Uniwersytecie Warszawskim filologię orientalną (1960-1965) oraz dziennikarstwo (1966-1968). Pracowała w wielu pismach, m.in. w „Polityce”, „Dookoła Świata”, „Magazynie Rodzinnym”, zajmując się głównie kulturą.

W roku 2000, po ciężkiej chorobie, przeszła na emeryturę. Po śmierci męża, Kazimierza Boska (2006) wydała in memoriam pod jego nazwiskiem zbiór jego badań, czyli książkę „Na tropie tajemnic Jana z Czarnolasu”. Następnie, także pod jego nazwiskiem, opublikowała jego prace o żołnierzach górnikach i tajnych łagrach w Polsce Ludowej.

Pod własnym nazwiskiem Marzena Baumann-Bosek wydała „Drogą z piekła, fascynacje Kazimierza Boska”. Ostatnia książka Marzeny Baumann-Bosek „Miłość uczyniła mnie poetą” jest niejako podsumowaniem dociekań literackich męża, zwłaszcza wokół Czarnolasu i Jana Kochanowskiego. Dowodzi, że miłość, nawet nieszczęśliwa, może być źródłem mocy twórczych i wielką inspiracją.

Fot. JH

Maria w oczach Teresy. Majowej spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP

Zaczęłam pisać „Listy do Marii Konopnickiej” w 2010 roku. Najpierw sporadycznie, później częściej, nie zastanawiając się jak długo będę je kontynuować, a tym bardziej, czy uda mi się je opublikować, wydać i czy w ogóle ujrzą światło dzienne. Pisałam te listy – wiersze z potrzeby serca. Podczas podróży, spacerów, wzruszających mnie momentów, wydarzeń czy imprez. Bo Maria Konopnicka urodziła się – tak jak ja – w Suwałkach, gdzie jest patronką mojej Alma Mater (I LO im. Marii Konopnickiej). Wyrosłam więc niejako pod jej skrzydłami i czuję się z Nią emocjonalnie związana – powiedziała Teresa Kaczorowska podczas majowego spotkania Klubu Publicystyki Kulturalnej, które odbyło się 4 maja br. w Domu Dziennikarza SDP w Warszawie..

Wieczór poświęcony Marii Konopnickiej, z okazji ogłoszonego przez Sejm Roku Poetki w 180. jej urodziny, cieszyło się sporym zainteresowaniem. Uczestnicy byli pod wrażeniem wiedzy i zaangażowania Teresy Kaczorowskiej w popularyzowanie postaci i twórczości Marii Konopnickiej. Na spotkaniu dziennikarka zaprezentowała swoją najnowszą książkę o Poetce pt.„Maria Konopnicka, czarodziejka osobliwa”. Publikacja ta zbiera bardzo dobre oceny i recenzje, zawiera bowiem dużo informacji biograficznych, szeroko przedstawia tło epoki i najciekawsze fragmenty wierszy i listów Poetki.

Spotkanie prowadziła red. Elżbieta Królikowska Avis, wiersze Marii Konopnickiej i jeden wiersz Teresy Kaczorowskiej czytał Maciej Gąsiorek, aktor Teatru Rampa w Warszawie.

Teresa Kaczorowska

Majowe spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP. Teresa Kaczorowska opowie o Marii Konopnickiej

Piąte w 2022 r. spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP odbędzie się w środę, 4 maja 2022 r., o godz. 17.00  – jak zwykle w Domu Dziennikarza, przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Poświęcone zostanie Marii Konopnickiej, z okazji ogłoszonego przez Sejm Roku Poetki w 180. jej urodziny. Prelekcję pt. „Maria Konopnicka. Czarodziejka osobliwa” przybliży dr Teresa Kaczorowska (niżej podpisana) na podstawie swoich badań i publikacji.

Spotkanie poprowadzi Elżbieta Królikowska-Avis.

Serdecznie zapraszam!

Teresa Kaczorowska, przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP


Teresa Kaczorowska – prozaik, poetka, dr nauk humanistycznych, publicystka

, animatorka kultury. Autorka wielu artykułów prasowych i naukowych oraz kilkunastu książek prozą, w tym: „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska” (2010) oraz sztuki scenicznej „Maria Konopnicka. Czarodziejka osobliwa”. Uhonorowana Nagrodą Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej (2012)

Wydała też siedem zbiorów wierszy, w tym poetyckie „Listy do Marii Konopnickiej z lat 2010-2020” (2020). Wiele jej wierszy przetłumaczono na języki obce: angielski, portugalski, norweski, niemiecki, ukraiński, litewski, węgierski, czeski, serbski, bułgarski. Publikowano je w pismach literackich, na portalach internetowych, w antologiach, m.in. w angielskojęzycznej antologii współczesnych pisarzy polskich Contemporary Writers of Poland (USA 2005), Według poety (Warszawa 2006), Słowa bielsze od śniegu (Wrocław 2006), Jan Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich (Dortmund, Katowice 2006), węgierskiej antologii poezji polskiej XX-XXI wieku A Csend Visszhangjai (Keszthely 2010), antologii współczesnych sztuk słowiańskich Między Ochrydą a Bugiem (Krosno 2011), Orion (Bydgoszcz 2021), międzynarodowej antologii Cienie i Czas (Niemcy 2022).

Animatorka kultury – od 2001 r. jest prezesem Związku Literatów na Mazowszu i od 2006 r. prezesem Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (w Sarbiewie). Redaktor naczelna periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” (od początku, tj. od 1999 r.). Jest główną organizatorką znanych imprez literackich, jak Ciechanowska Jesień Poezji, czy Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego. W latach 2011-2019 była dyrektorem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

Poza Związkiem Literatów na Mazowszu oraz Academia Europaea Sarbieviana należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Światowej Rady Badań nad Polonią, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 2012 r. przewodniczy Klubowi Publicystyki Kulturalnej SDP).

Uhonorowana m.in.: Nagrodą IV Salonu Książki Polonijnej (Bruksela 2003), Nagrodą Kongresu Polonii Amerykańskiej (Chicago 2005), trzykrotnie statuetką „Złote Pióro” (Ciechanów 2004, 2006, 2009), Medalem „Za Zasługi dla Ciechanowa” (2006), Nagrodą im. Witolda Hulewicza (Warszawa 2006), Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), Nagrodą im. dr. F. Rajkowskiego (2008), Krzyżem Kawalerskim OOP „Polonia Restituta” (2010), Medalem „Pro Masovia”, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014), Nagrodą Fundacji Solidarności Dziennikarskiej (Warszawa  2016), Nagrodą Literacką im. Klemensa Janickiego (2017), Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2018), Medalem Zygmunta Krasińskiego (2019).

Kwietniowe spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP

Czwarte w 2022 r. spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP odbędzie się w środę, 6 kwietnia 2022 r., o godz. 17.00  – jak zwykle w Domu Dziennikarza, przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Gościem będzie dziennikarz, autor książek, słuchowisk radiowych, poeta Piotr Kitrasiewicz, który zaprezentuje swoją książkę „Polscy pisarze w cieniu Stalina” (2021).

Serdecznie zapraszam!

Teresa Kaczorowska,

przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP


 Piotr Kitrasiewicz  –  prozaik, poeta, autor, słuchowisk radiowych, dziennikarz, krytyk  literacki i teatralny. Członek Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  Ma w dorobku m.in. tomiki wierszy „Cień inkwizytora” oraz „Kochankowie”;  zbiór utworów dramaturgicznych „Morderstwo w senacie”;  powieści: „Jego Ekscelencja na herbatce z Goeringiem” oraz „Athenia. Miłość i torpeda”.

W 2018 r. opublikował monografię pt. „Artyści w cieniu Stalina”, ukazującą rosyjskich twórców (Michaiła Bułhakowa, Siergieja Eisensteina, Narynę Cwietajewą, Osipa Mandelsztama i innych) tworzących po okiem kremlowskiego Wielkiego Brata. Książka „Polscy pisarze w cieniu Stalina” kontynuuje tematykę tamtej, tym razem sprowadzoną na polską ziemię i dotyczącą autorów dobrze znanych z podręczników szkolnych.

Wydarzenie będzie transmitowane na naszym portalu TUTAJ.

 

 

Wystawa „Demonstracje w USA przeciwko stanowi wojennemu w Polsce”

Mimo niespokojnego czasu wojny na Ukrainie, trzecie w 2022 r. spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP odbyło się w terminie – w pierwszą  środę miesiąca, 2 marca 2022 r., o godz. 17.00 –  jak zwykle w Domu Dziennikarza w Warszawie. Plonem jest wystawa zatytułowana „Demonstracje w USA przeciwko stanowi wojennemu w Polsce”, autorstwa filmowca Eugeniusza Starky, który był gościem tego spotkania prowadzonego przez przewodniczącą Klubu Teresę Kaczorowską.

Na wystawie w Domu Dziennikarza można obejrzeć zdjęcia z przełomu lat 1981/1982, które wykonał 40 lat temu mieszkający wówczas w Nowym Jorku Eugeniusz Starky. Prezentują odzew w Ameryce po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stan wojennego. Oglądając zdjęcia można zauważyć wiele analogii do obecnej sytuacji na Ukrainie. Przed 40 laty Polska też była na oczach całego świata, który niósł nam wszechstronną pomoc. Wiele krajów przyjmowało uchodźców z Polski, organizowano manifestacje antywojenne, koncerty, zbierano dary. I wróg był też ten sam…

Podczas marcowego spotkania KPK po raz pierwszy pokazany został, zarejestrowany dokładnie 40 lat temu amatorską kamerą, spektakl „Próba generalna”, jaki odbył się 14 lutego 1982 r. w Nowym Jorku (zapis wideo TUTAJ).

Wystawę Eugeniusza Starky „Demonstracje w USA przeciwko stanowi wojennemu w Polsce”, autorstwa można oglądać na I piętrze Domu Dziennikarza, przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Eugeniusz Starky – reżyser, scenarzysta, operator filmowy, producent. Jest absolwentem Aliance Francais w Paryżu i studiów filmowych na City University of New Jork. Autor licznych filmów dokumentalnych, m.in.: Walizka Emigranta (o emigracji solidarnościowej w USA), Z Archipelagu Gulag do Ameryki (trylogia o Polakach deportowanych na Syberię), Bitwa o honor miasta (o Powstaniu Warszawskim), Ostatni Korespondent (o oblężeniu Warszawy w 1939 r.), Giotto – Historia Zbawienia, Polacy – Pionierzy Ameryki oraz wielu innych.