Maciej Świrski został przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Fot. YouTube/Maciej Świrski

Na pierwszym posiedzeniu nowych członków Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji, które odbyło się w poniedziałek, 10 października, na przewodniczącego tego organu wybrano Macieja Świrskiego.

Zastępcą przewodniczącego KRRiT została  Agnieszkę Glapiak.

Maciej Świrski ostatnio pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. Wcześniej w swojej karierze zawodowej był m.in. członkiem zarządu PAP i wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej. Jest działaczem społecznym, publicystą, blogerem.  Założył Redutę Dobrego Imienia, która za cel stawia sobie ochronę dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej. Do KRRIT został wybrany przez Sejm, tak samo jak Agnieszka Glapiak. W nowym składzie rady są jeszcze, wskazani przez prezydenta, Marzena Paczuska-Tętnik i Hanna Karp oraz powołany przez Senat Tadeusz Kowalski.

Kadencja KRRIT trwa sześć lat.

opr. jka, źródło: KRRiT