Marek Frąckowiak nowym prezesem Izby Wydawców Prasy

Dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy Marek Frąckowiak został wybrany prezesem tej organizacji. Będzie łączył obie funkcje. Na stanowisku szefa IWP zastąpi Bogusława Chrabotę, który będzie teraz wiceprezesem ds. zagranicznych.

 

Nowe władze wybrano na XXIX Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Wydawców Prasy, które odbyło się 5 października i zamykało trzyletnią kadencję władz Izby w latach 2018–2021. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.

 

Na kolejną kadencję do zarządu organizacji zostali wybrani: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek, Marcin Biegluk, Bogusław Chrabota, Marek Frąckowiak, Bartosz Hojka, Tomasz Jażdżyński, Adam Koziołek, Dominik Księski, Alicja Modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Tomasz Przybek, Jacek Ślusarczyk i Ewa Świstuniuk.

 

Zarząd IWP na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób: na nowego prezesa Izby Wydawców Prasy wybrano Marka Frąckowiaka, który połączy tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora generalnego IWP. Wiceprezesami Izby zostali Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek i Tomasz Namysł, a wiceprezesem ds. zagranicznych Bogusław Chrabota.

 

opr. jka, źródło: IWP, fot. Facebook