Mateusz Rogala, Maciej Piotrowski i Mateusz Teska z Nagrodami dla dziennikarzy do 35. roku życia

Fot. Adam Jankowski

Nagrody dla dziennikarzy do 35. roku życia w 30. Edycji Konkursu Nagrody SDP za publikacje uwzględniające tematykę gospodarki i ekonomii, w szczególności innowacyjności i nowych technologii, publikacje tekstowe (prasa lub Internet), audio (podcast lub audycja radiowa), wideo (podcast lub forma telewizyjna) otrzymali:

Mateusz Rogala za „Wykluczeni komunikacyjnie”, TVP INFO

Maciej Piotrowski za „Kto torpeduje strategiczne inwestycje Polski”, TVP1

Nagroda Mateusz Teska za „Afera śmieciowa w Bytomiu”, Magazyn Śledczy Anity Gargas TVP1.